PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION

Tel. +381 11 2095 501; 2095-581; 2095-595

 

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM PLANU I PROGRAMU

Za studente koji studiraju po starom nastavnom planu i programu postoji krajnji rok za završetak studija. Naime, na osnovu člana 123. Zakona o visokom obrazovanju studenti koji studiraju po starom programu (Zakonu), imaju mogućnost da završe studije najkasnije do kraja školske 2013/14. To praktično znači do 30. septembra 2014. godine.

Oni koji smatraju da ne mogu diplomirati u ovom roku, trebalo bi da se prebace na režim studija koji se na fakultetu sprovodi u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, čime stiču mogućnost da studije okončaju i nakon isteka pomenutog roka.

Za prelazak na ovaj sistem studija cenovnikom Fakulteta je predviđeno plaćanje naknade od 300 evra.

Studentima koji su napravili dužu pauzu u studiranju ili studiraju duže od 4 godine, Fakultet neće naplaćivati školarinu koja važi za 2013/14, tj. neće plaćati veću školarinu od one koja im stoji u ugovoru o studiranju koji su zaključili sa Fakultetom.

Ukoliko dođe do izmena Zakona po ovom pitanju, studenti će biti obavešteni putem sajta i oglasne table Fakulteta.

 

Beograd, 23.01.2014.godine

Sekretarijat PFUUB

 

 

Prema istraživanju iSerbia Pravni fakultet Univerziteta Union najbolji od pravnih fakulteta po kriterijumu odnosa: kvalitet-cena. Zajedno sa još dva fakulteta u sastavu Univerziteta Union, među dvanaest najboljih u Srbiji.

 

 

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner