prof. dr Vesna Petrović

Veca_4email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predmet:

• Međunarodno javno pravo

 

Rođena u Beogradu 7. oktobra 1955. godine.

Obrazovanje

Doktorirala na Pravnom fakultetu Univeziteta Union 2008.

Magistrirala iz međunarodnog prava i međunarodnih odnosa na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1988.

Pravosudni ispit, 1982.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1978.

Maturirala u V beogradskoj gimnaziji 1974.

 

Radno iskustvo

Pravni fakultet univerziteta Union (2010 – ), vanredni profesor

Pravni fakultet univerziteta Union (2008 – 2009), docent

Pravni fakultet univerziteta Union (2005 – 2008), saradnik u nastavi

Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, (2004 -), izvršni direktor

Ministarstvo spoljnih poslova SCG, Beograd (2001 – 2004), šef kabineta ministra.

Beogradski centar za ljudska prava, Beograd (1997 – 2001), izvršni direktor.

Beogradski centar za ljudska prava, Beograd (1995 – 1997), programski koordinator.

Arhiv Srbije, Beograd (1989 - 2001), viši arhivista.

Arhiv Srbije, Beograd (1980 - 1989), arhivista.

Advokatska kancelarija (1979-1980), advokatski pripravnik

 

Ostale aktivnosti

Radna grupa za ljudska prava, Pravosudni centar (2004 –2009)

Savet za ljudska prava, Centar za Antiratnu Akciju, Beograd (1991-1995), pravni savetnik.

Jugoslovenski forum za ljudska prava, Beograd (1988-1992), saradnik.

Uređivački odbor Arhivskog pregleda, Beograd (1987-1992), sekretar.

Udruženja građana „Praxis", Beograd, (2006- ), predsednik Upravnog odbora.

Asocijacije instituta za ljudska prava (Association of Human Rights Institutes) (2005- ), član Upravnog odbora

Kao rukovodilac ili koordinator učestvovala u realizaciji sledećih projekata: Dodatna obuka pravnika iz regiona Jugoistočne Evrope (bivše SFRJ); Ljudska prava, mir i bezbednost u spoljnoj politici Evropske unije (Human Rights, Peace and Security in EU Foreign Policy) - COST Action A28; Monitoring procesa približavanja Srbije Evropskoj uniji; Ljudska i manjinska prava u životnom ciklusu etničkih sukoba (MIRICO); Ljudska bezbednost u regionu Zapadnog Balkana: uticaj međunarodnog terorizma i kriminalnih organizacija na mirovni proces u regionu (HUMSEC); Ljudska prava kao cilj i sredstvo uključivanja mladih u društvene aktivnosti; Evropske integracije Srbije: sprovođenje prioriteta Evropskog    partnerstva sa Srbijom na polju pravosudnih reformi i Uloga Evropske unije u reformi sistema zaštite ljudskih prava u UN (The Role of the EU in UN Human Rights Reform) - COST Action IS0702.

 

Bibliografija:

„Reforma ugovornih tela UN – predlozi i mogućnosti", Godišnjak 2007 Udruženja za međunarodno pravo, Beograd, 2008;

„Reforma sistema zaštite ljudskih prava u Ujedinjenim nacijama", Ustavne i međunarodno pravne garancije ljudskih prava, Pravni fakultet u Nišu, Centar za publikacije, Niš, 2008;

V. Dimitrijević, O. Račić, V. Đerić, T. Papić, V. Petrović, S. Obradović, Osnovi međunarodnog javnog prava, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2007;

V. Dimitrijević, D. Popović, T. Papić, V. Petrović, Međunarodno pravo ljudskih prava, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2006;

V. Petrović, (ur.), Ljudska prava u Srbiji 2006, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2007;

V. Petrović, (ur.), Ljudska prava u Srbiji i Crnoj Gori 2005, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2006;

V. Petrović, (ur.), Zbirka odluka o ljudskim pravima (presude Evropskogh suda za ljudska prava o pitanjima koja se odnose na maloletnike), Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2006;

V. Dimitrijević, J. Jolić, S. Milatović, V. Petrović, Zaštita individualnih prava pred ugovornim telima UN Beogradski centar za ljudska prava i OEBS, Beograd, 2003;

V. Petrović, Međunarodni postupci za zaštitu ljudskih prava, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 2001;

Ljudska prava kao tema u javnosti – ljudska prava u pravnoj praksi, urednik, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 1997;

„Odredbe o ljudskim pravima u Dejtonsko-Periskom sporazumu", Pravo ljudskih prava – nove teme, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 1996.

 

 

Space Law

Sa ponosom objavljujemo da je ekipa našeg fakulteta dobila drugu nagradu za najbolji podnesak na Price Media Law Moot Court takmičenju za Jugoistočnu Evropu i plasirala se na svetsku rundu ovog takmičenja, koja će se održati u Oksfordu proleća 2016. godine

Space Law

 


 

Slike sa tribine o akademskoj čestitosti i borbi protiv plagijata

 

IMG 0027 S

IMG 0031 S

IMG 0034 S

IMG 0042 S

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner

NKEU-LOGO-2014 baner

Member of ENMCR logo