prof. dr Vesna Petrović

Veca_4email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predmet:

• Međunarodno javno pravo

 

Rođena u Beogradu 7. oktobra 1955. godine.

Obrazovanje

Doktorirala na Pravnom fakultetu Univeziteta Union 2008.

Magistrirala iz međunarodnog prava i međunarodnih odnosa na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1988.

Pravosudni ispit, 1982.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1978.

Maturirala u V beogradskoj gimnaziji 1974.

 

Radno iskustvo

Pravni fakultet univerziteta Union (2010 – ), vanredni profesor

Pravni fakultet univerziteta Union (2008 – 2009), docent

Pravni fakultet univerziteta Union (2005 – 2008), saradnik u nastavi

Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, (2004 -), izvršni direktor

Ministarstvo spoljnih poslova SCG, Beograd (2001 – 2004), šef kabineta ministra.

Beogradski centar za ljudska prava, Beograd (1997 – 2001), izvršni direktor.

Beogradski centar za ljudska prava, Beograd (1995 – 1997), programski koordinator.

Arhiv Srbije, Beograd (1989 - 2001), viši arhivista.

Arhiv Srbije, Beograd (1980 - 1989), arhivista.

Advokatska kancelarija (1979-1980), advokatski pripravnik

 

Ostale aktivnosti

Radna grupa za ljudska prava, Pravosudni centar (2004 –2009)

Savet za ljudska prava, Centar za Antiratnu Akciju, Beograd (1991-1995), pravni savetnik.

Jugoslovenski forum za ljudska prava, Beograd (1988-1992), saradnik.

Uređivački odbor Arhivskog pregleda, Beograd (1987-1992), sekretar.

Udruženja građana „Praxis", Beograd, (2006- ), predsednik Upravnog odbora.

Asocijacije instituta za ljudska prava (Association of Human Rights Institutes) (2005- ), član Upravnog odbora

Kao rukovodilac ili koordinator učestvovala u realizaciji sledećih projekata: Dodatna obuka pravnika iz regiona Jugoistočne Evrope (bivše SFRJ); Ljudska prava, mir i bezbednost u spoljnoj politici Evropske unije (Human Rights, Peace and Security in EU Foreign Policy) - COST Action A28; Monitoring procesa približavanja Srbije Evropskoj uniji; Ljudska i manjinska prava u životnom ciklusu etničkih sukoba (MIRICO); Ljudska bezbednost u regionu Zapadnog Balkana: uticaj međunarodnog terorizma i kriminalnih organizacija na mirovni proces u regionu (HUMSEC); Ljudska prava kao cilj i sredstvo uključivanja mladih u društvene aktivnosti; Evropske integracije Srbije: sprovođenje prioriteta Evropskog    partnerstva sa Srbijom na polju pravosudnih reformi i Uloga Evropske unije u reformi sistema zaštite ljudskih prava u UN (The Role of the EU in UN Human Rights Reform) - COST Action IS0702.

 

Bibliografija:

„Reforma ugovornih tela UN – predlozi i mogućnosti", Godišnjak 2007 Udruženja za međunarodno pravo, Beograd, 2008;

„Reforma sistema zaštite ljudskih prava u Ujedinjenim nacijama", Ustavne i međunarodno pravne garancije ljudskih prava, Pravni fakultet u Nišu, Centar za publikacije, Niš, 2008;

V. Dimitrijević, O. Račić, V. Đerić, T. Papić, V. Petrović, S. Obradović, Osnovi međunarodnog javnog prava, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2007;

V. Dimitrijević, D. Popović, T. Papić, V. Petrović, Međunarodno pravo ljudskih prava, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2006;

V. Petrović, (ur.), Ljudska prava u Srbiji 2006, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2007;

V. Petrović, (ur.), Ljudska prava u Srbiji i Crnoj Gori 2005, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2006;

V. Petrović, (ur.), Zbirka odluka o ljudskim pravima (presude Evropskogh suda za ljudska prava o pitanjima koja se odnose na maloletnike), Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2006;

V. Dimitrijević, J. Jolić, S. Milatović, V. Petrović, Zaštita individualnih prava pred ugovornim telima UN Beogradski centar za ljudska prava i OEBS, Beograd, 2003;

V. Petrović, Međunarodni postupci za zaštitu ljudskih prava, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 2001;

Ljudska prava kao tema u javnosti – ljudska prava u pravnoj praksi, urednik, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 1997;

„Odredbe o ljudskim pravima u Dejtonsko-Periskom sporazumu", Pravo ljudskih prava – nove teme, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 1996.

 

Profesorka Violeta Beširević, održala je predavnje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Lisabonu, 29.04. 2016. godine na temu: Donaciija organa nakon eutanazije: pravni aspekti

poster za prezntaciju u Lisabonu m

 

 


 

Slike sa tribine o akademskoj čestitosti i borbi protiv plagijata

 

IMG 0027 S

IMG 0031 S

IMG 0034 S

IMG 0042 S

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner

NKEU-LOGO-2014 baner

Member of ENMCR logo