PočetnaNastavniciVanredni profesoriprof. dr Vesna Petrović

prof. dr Vesna Petrović

Veca_4email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predmet:

• Međunarodno javno pravo

 

Rođena u Beogradu 7. oktobra 1955. godine.

Obrazovanje

Doktorirala na Pravnom fakultetu Univeziteta Union 2008.

Magistrirala iz međunarodnog prava i međunarodnih odnosa na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1988.

Pravosudni ispit, 1982.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1978.

Maturirala u V beogradskoj gimnaziji 1974.

 

Radno iskustvo

Pravni fakultet univerziteta Union (2010 – ), vanredni profesor

Pravni fakultet univerziteta Union (2008 – 2009), docent

Pravni fakultet univerziteta Union (2005 – 2008), saradnik u nastavi

Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, (2004 -), izvršni direktor

Ministarstvo spoljnih poslova SCG, Beograd (2001 – 2004), šef kabineta ministra.

Beogradski centar za ljudska prava, Beograd (1997 – 2001), izvršni direktor.

Beogradski centar za ljudska prava, Beograd (1995 – 1997), programski koordinator.

Arhiv Srbije, Beograd (1989 - 2001), viši arhivista.

Arhiv Srbije, Beograd (1980 - 1989), arhivista.

Advokatska kancelarija (1979-1980), advokatski pripravnik

 

Ostale aktivnosti

Radna grupa za ljudska prava, Pravosudni centar (2004 –2009)

Savet za ljudska prava, Centar za Antiratnu Akciju, Beograd (1991-1995), pravni savetnik.

Jugoslovenski forum za ljudska prava, Beograd (1988-1992), saradnik.

Uređivački odbor Arhivskog pregleda, Beograd (1987-1992), sekretar.

Udruženja građana „Praxis", Beograd, (2006- ), predsednik Upravnog odbora.

Asocijacije instituta za ljudska prava (Association of Human Rights Institutes) (2005- ), član Upravnog odbora

Kao rukovodilac ili koordinator učestvovala u realizaciji sledećih projekata: Dodatna obuka pravnika iz regiona Jugoistočne Evrope (bivše SFRJ); Ljudska prava, mir i bezbednost u spoljnoj politici Evropske unije (Human Rights, Peace and Security in EU Foreign Policy) - COST Action A28; Monitoring procesa približavanja Srbije Evropskoj uniji; Ljudska i manjinska prava u životnom ciklusu etničkih sukoba (MIRICO); Ljudska bezbednost u regionu Zapadnog Balkana: uticaj međunarodnog terorizma i kriminalnih organizacija na mirovni proces u regionu (HUMSEC); Ljudska prava kao cilj i sredstvo uključivanja mladih u društvene aktivnosti; Evropske integracije Srbije: sprovođenje prioriteta Evropskog    partnerstva sa Srbijom na polju pravosudnih reformi i Uloga Evropske unije u reformi sistema zaštite ljudskih prava u UN (The Role of the EU in UN Human Rights Reform) - COST Action IS0702.

 

Bibliografija:

„Reforma ugovornih tela UN – predlozi i mogućnosti", Godišnjak 2007 Udruženja za međunarodno pravo, Beograd, 2008;

„Reforma sistema zaštite ljudskih prava u Ujedinjenim nacijama", Ustavne i međunarodno pravne garancije ljudskih prava, Pravni fakultet u Nišu, Centar za publikacije, Niš, 2008;

V. Dimitrijević, O. Račić, V. Đerić, T. Papić, V. Petrović, S. Obradović, Osnovi međunarodnog javnog prava, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2007;

V. Dimitrijević, D. Popović, T. Papić, V. Petrović, Međunarodno pravo ljudskih prava, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2006;

V. Petrović, (ur.), Ljudska prava u Srbiji 2006, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2007;

V. Petrović, (ur.), Ljudska prava u Srbiji i Crnoj Gori 2005, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2006;

V. Petrović, (ur.), Zbirka odluka o ljudskim pravima (presude Evropskogh suda za ljudska prava o pitanjima koja se odnose na maloletnike), Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2006;

V. Dimitrijević, J. Jolić, S. Milatović, V. Petrović, Zaštita individualnih prava pred ugovornim telima UN Beogradski centar za ljudska prava i OEBS, Beograd, 2003;

V. Petrović, Međunarodni postupci za zaštitu ljudskih prava, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 2001;

Ljudska prava kao tema u javnosti – ljudska prava u pravnoj praksi, urednik, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 1997;

„Odredbe o ljudskim pravima u Dejtonsko-Periskom sporazumu", Pravo ljudskih prava – nove teme, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 1996.

 

Rasporedi su podložni izmenama, preporučujemo da ih redovno proveravate.

Seminar će se održati počev od 17. oktobra 2014. godine. Traje tri meseca, sa ukupnim fondom od 187 časova. Nastava će se odvijati petkom od 16.00 i subotom od 9.00 sati. Petkom će se održavati pet, a subotom deset časova, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, Novi Beograd, Goce Delčeva 36.


Predavači su: prof. dr Vesna Rakić – Vodinelić, prof. dr Zoran Ivošević, prof. dr Momčilo Grubač, prof. dr dr h.c. Vladimir Vodinelić, Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, dr Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu, Aleksandar Ivanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu, prof. dr Nebojša Šarkić, prof. dr Zlatko Stefanović, prof. dr Ilija Babić, prof. dr Bogoljub Milosavljević, Mirjana Rašić (sudija Ustavnog suda Srbije u penziji), Ljubomir Popović (sudija Ustavnog suda Srbije u penziji), Miloš Milošević, advokat, prof. dr Slađana Jovanović, prof. dr Dijana Marković - Bajalović, mr Bojan Stanivuk i drugi istaknuti stručnjaci iz oblasti prava.


Sledeći Seminar održaće se počev od februara 2015. godine. Cena Seminara je 45.000 dinara (sa PDV-om), uz mogućnost plaćanja u tri jednake mesečne rate, a plaćanje se vrši na račune Fakulteta: 160 – 322641 -19 i 105-4939-53
Za polaznike kursa za pripremu pravosudnog ispita koji su okončali osnovne četvorogodišnje studije na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu, utvrđuje se naknada za pohađanje kursa u iznosu od 40.000 RSD.
Za polaznike kursa za pripremu pravosudnog ispita koji su upisali ili okončali master ili specijalističke akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu, utvrđuje se naknada za pohađanje kursa u iznosu od 10.000 RSD.

 

Prijavni list

Raspored predavanja

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner

NKEU-LOGO-2014 baner

Pretraga sajta

Aktuelno