Odluka o nagrađivanju najboljih studenata III i IV god. osnovnih akad. studija 2013/14 god.

Dana 03. novembra 2014. godine Dekan Fakulteta je, u skladu sa clanom 8. stav 2. Pravilnika o nagra?ivanju studenata, a na osnovu kriterijuma predviđenih ovim pravilnikom doneo Odluku o nagradjivanju najboljih studenata III i IV godine osnovnih akademskih studija, br. 01- 72/14 od 03.12.2014. godine.

Link za preuzimanje

 

 

Space Law

Sa ponosom objavljujemo da je ekipa našeg fakulteta dobila drugu nagradu za najbolji podnesak na Price Media Law Moot Court takmičenju za Jugoistočnu Evropu i plasirala se na svetsku rundu ovog takmičenja, koja će se održati u Oksfordu proleća 2016. godine

Space Law

 


 

Slike sa tribine o akademskoj čestitosti i borbi protiv plagijata

 

IMG 0027 S

IMG 0031 S

IMG 0034 S

IMG 0042 S

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner

NKEU-LOGO-2014 baner

Member of ENMCR logo