Odluka o nagrađivanju najboljih studenata III i IV god. osnovnih akad. studija 2013/14 god.

Dana 03. novembra 2014. godine Dekan Fakulteta je, u skladu sa clanom 8. stav 2. Pravilnika o nagra?ivanju studenata, a na osnovu kriterijuma predviđenih ovim pravilnikom doneo Odluku o nagradjivanju najboljih studenata III i IV godine osnovnih akademskih studija, br. 01- 72/14 od 03.12.2014. godine.

Link za preuzimanje

 

Pretraga sajta

Aktuelno