Vannastavna jedinica

Vannastavnu jedinicu fakulteta čine: studentska služba, služba za opšte i kadrovske poslove, služba za ekonomsko -finansijske poslove i služba obezbeđenja, kojom rukovodi sekretar Fakulteta.

Vannastavna jedinica obavlja administrativne, finansijske i druge poslove radi obezbeđenja uslova za izvođenje nastave i obezbeđenja imovine i lica.

  • Menadžer Fakulteta obavlja poslove finansijsko-materijalne prirode i stara se o finansijskom aspektu rada svih organizacionih jedinica.
  • Studentska služba obavlja poslove kao što su: upis studenata, izdavanje potvrda i uverenja o statusnom položaja sudenata, prijem ispitnih prijava, vođenje evidencija o statusnom položaju studenata i druge slične poslove. Radno vreme službe: 08-17 časova.
  • Služba za opšte i kadrovske poslove obavlja poslove kao što su: vođenje evidencija o zaposlenima, administrativni poslovi za potrebe organa Fakulteta, prijem i ekspedicija pošte, vođenje evidencija, održavanje tehničke ispravnosti i održavanje higijene u poslovnim prostorijama i drugi slični poslovi.
  • Služba za ekonomsko-finansijske poslove obavlja poslove kao što su: vođenje knjige računa, poslovnih knjiga fakulteta, obračun isplata zarada, plaćanja, praćenje stanja na računu i stanja imovine Fakulteta, izdavanje odgovarajućih potvrda i uverenja i druge slične poslove.
  • Služba obezbeđenja se stara da se rad na Fakultetu odvija neometano i bezbedno, vodi računa o zaštiti imovine i lica.
 

 

Nedeljni VREME obajvio je tekst Prof dr Slađane Jovanović na temu Primena alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde u Srbiji

Tekst možete pročitati na http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1323166

 


 

 

pr klinika med pravo

 


Naš student Milan Mijović dobitnik stipendije za lidera u Svemirskom pravu

MMijovic Photo-150x150Milan Mijović, student doktorskih studija Pravnog fakulteta Union, dobitnik je ovogodišnje prestižne ESL (Emerging Space Leader) stipendije, koju svake godine dodeljuje IAF (International Astronautical Federation). Milan će  na Međunarodnom kongresu astronauta (International Astronautical Congress), koji će se ove godine održati u Jerusalimu, Izrael u periodu od 7. do 18. oktobra izložiti i svoj rad sa temom regulisanja imovinsko-pravnih odnosa u svemiru, i izneti svoje teorije vezane za svemirsko pravo pred međunarodnom zajednicom.
Od početka 2013. godine, Milan je predstavnik za Srbiju međunarodne organizacije SGAC (Space Generation Advisory Council), koja se bavi zastupanjem studenata i mladih eksperata iz oblasti svemirskih nauka, prava i biznisa u saradnji sa Ujedinjenim Nacijama, svemirskim agencijama, industrijama i akademijama.  Tokom 2015. godine, Milan je, kao stručni savetnik srpskog tima, učestvovao u pripremi tima Pravnog fakulteta Union za ovogodišnje takmičenje - Manfred Lachs Space Moot Competition, koje je održano u junu na Pravnom fakultetu Union.


 

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner

NKEU-LOGO-2014 baner

Member of ENMCR logo