Vannastavna jedinica

Vannastavnu jedinicu fakulteta čine: studentska služba, služba za opšte i kadrovske poslove, služba za ekonomsko -finansijske poslove i služba obezbeđenja, kojom rukovodi sekretar Fakulteta.

Vannastavna jedinica obavlja administrativne, finansijske i druge poslove radi obezbeđenja uslova za izvođenje nastave i obezbeđenja imovine i lica.

  • Menadžer Fakulteta obavlja poslove finansijsko-materijalne prirode i stara se o finansijskom aspektu rada svih organizacionih jedinica.
  • Studentska služba obavlja poslove kao što su: upis studenata, izdavanje potvrda i uverenja o statusnom položaja sudenata, prijem ispitnih prijava, vođenje evidencija o statusnom položaju studenata i druge slične poslove. Radno vreme službe: 08-17 časova.
  • Služba za opšte i kadrovske poslove obavlja poslove kao što su: vođenje evidencija o zaposlenima, administrativni poslovi za potrebe organa Fakulteta, prijem i ekspedicija pošte, vođenje evidencija, održavanje tehničke ispravnosti i održavanje higijene u poslovnim prostorijama i drugi slični poslovi.
  • Služba za ekonomsko-finansijske poslove obavlja poslove kao što su: vođenje knjige računa, poslovnih knjiga fakulteta, obračun isplata zarada, plaćanja, praćenje stanja na računu i stanja imovine Fakulteta, izdavanje odgovarajućih potvrda i uverenja i druge slične poslove.
  • Služba obezbeđenja se stara da se rad na Fakultetu odvija neometano i bezbedno, vodi računa o zaštiti imovine i lica.
 

 

Vojin slika by A. Anđić

Foto: A. Anđić

 

In memoriam

Vojin Dimitrijević

(1932 - 2012)

 
U znak sećanja na našeg profesora
Vojina Dimitrijevića, objavljujemo njegov
govor sa svečanog otvaranja akademske
godine 2011/2012.

Vojin Dimitrijević - Zašto studirati pravo?

Neka reči profesora Dimitrijevića budu
i posebna dobrodošlica našim novim
studentima i podsećanje starim na
vrednosti za koje se neprestano valja boriti.

 

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner

NKEU-LOGO-2014 baner

Pretraga sajta

Aktuelno