Vannastavna jedinica

Vannastavnu jedinicu fakulteta čine: studentska služba, služba za opšte i kadrovske poslove, služba za ekonomsko -finansijske poslove i služba obezbeđenja, kojom rukovodi sekretar Fakulteta.

Vannastavna jedinica obavlja administrativne, finansijske i druge poslove radi obezbeđenja uslova za izvođenje nastave i obezbeđenja imovine i lica.

  • Menadžer Fakulteta obavlja poslove finansijsko-materijalne prirode i stara se o finansijskom aspektu rada svih organizacionih jedinica.
  • Studentska služba obavlja poslove kao što su: upis studenata, izdavanje potvrda i uverenja o statusnom položaja sudenata, prijem ispitnih prijava, vođenje evidencija o statusnom položaju studenata i druge slične poslove. Radno vreme službe: 08-17 časova.
  • Služba za opšte i kadrovske poslove obavlja poslove kao što su: vođenje evidencija o zaposlenima, administrativni poslovi za potrebe organa Fakulteta, prijem i ekspedicija pošte, vođenje evidencija, održavanje tehničke ispravnosti i održavanje higijene u poslovnim prostorijama i drugi slični poslovi.
  • Služba za ekonomsko-finansijske poslove obavlja poslove kao što su: vođenje knjige računa, poslovnih knjiga fakulteta, obračun isplata zarada, plaćanja, praćenje stanja na računu i stanja imovine Fakulteta, izdavanje odgovarajućih potvrda i uverenja i druge slične poslove.
  • Služba obezbeđenja se stara da se rad na Fakultetu odvija neometano i bezbedno, vodi računa o zaštiti imovine i lica.
 
Poseta studenata Kazneno popravnom zavodu u Požarevcu - Zabeli

 

 zabela1

 

zabela2

 


 

Pravni fakultet Univerziteta Union je domacin evropske runde takmicenja iz Svemirskog prava koje se odrzava od 01.do 05. juna 2015. godine

ECSL European Centre for Space Law

Pravni fakultet Univerziteta UNION ove godine ce od 01. do 05. juna biti domacin jednog od najuglednijih me?unarodnih moot court takmicenja. Rec je o takmicenju studenata u simulaciji suđenja iz oblasti svemirskog prava.Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition je jedno od najprestiznijih svetskih moot court takmicenja koje se vec 22 godine odrzava na cetiri kontinenta sveta (Evropa, Severna Amerika, Afrika i Azija).

Vise informacija o samom takmicenju mozete dobiti na Link

Ekipa studenata naseg fakulteta je po prvi put ucestvovala na ovom renomiranom takmicenju 2014. godine i, uprkos cinjenici da su se takmicili sa daleko iskusnijim kolegama iz Evrope, nasi studenti su se iz Vroclava (Poljska) vratili sa sjajnim rezultatima.

Zbog njihovog velikog interesovanja za ovu oblast prava i velike posvecenosti takmicenju, Evropski centar za svemirsko pravo odlucio je da domacin ovogodisnje evropske runde takmicenja po prvi put bude Srbija i to Pravni fakultet Univerziteta UNION iz Beograda.

Ocekuje se dolazak 18 timova iz cele Evrope kao i me?unarodnih sudija, strucnjaka iz oblasti svemirskog prava koji ce tih pet dana biti gosti naseg grada i ovog fakulteta. Finalne i polufinalne runde ce se odrzati u svecanoj sali Skupstine Republike Srbije. Pobednici evropske runde bice ucesnici svetskog finala koje se u oktobru odrzava u Jerusalimu, Izrael.

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner

NKEU-LOGO-2014 baner