Akademski kalendar na postdiplomskim studijama

AKADEMSKI KALENDAR

ZA ŠKOLSKU 2014/15. GODINU

 

Akademska godina podeljena je na dva semestra: zimski i letnji.

Zimski semestar počinje: 03. 11. 2014.

Zimski semestar se završava: 14. 02. 2015.

Letnji semestar počinje: 02. 03. 2015.

Letnji semstar se završava: 13. 06. 2015.

Ispitni rokovi: Februarski: 16.02. – 28.02.2015.

Aprilski: 14.04. – 25.04.2015.

U toku aprilskog ispitnog roka nastava se ne održava.

Junski: 15.06. – 30.06.2015.

Septembarski: 07.09. - 19.09.2015.

Oktobarski: 01.10. – 10.10.2015.

Neradni dani:

Fakultet ne radi u dane vikenda i državnih praznika i to:

11.novembar (Dan primirja)

31. decembar, 1. i 2. januar (Nova Godina)

7. januar (Božić)

16. i 17. februar (Dan državnosti Republike Srbije)

10. i 13. april (Uskršnji praznici)

1. i 2. maj (Praznik rada)

 

Pretraga sajta

Aktuelno