Najave odbrana završnih radova i doktorskih disertacija

 Obaveštenje

 

Obaveštavaju se svi zainteresovani da će se javna odbrana magistarskе tеze kandidata Mirоslava Stevanovića pod nazivom «Postupanje sa dosijeima bivših represivnih režima sa aspekta unutrašnjeg prava država u tranziciji i međunarodnog javnog prava» pred komisijom u sastavu: prof. dr dr h.c. Vladimir Vodinelić, prof. dr Bogoljub Milosavljević i prof. dr Vesna Petrović održati u sredu 22. aprila sa početkom u 16h u prostorijama Fakulteta.

Magistarska teza i izveštaj Komisije dostupni su na uvid javnosti u biblioteci Fakulteta.

 

 

 

Pretraga sajta

Aktuelno