PočetnaPostdiplomciObaveštenja

Upis na postdiplomske studije 2014/15

UNIVERZITET UNION U BEOGRADU
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION


Raspisuje konkurs u školskoj 2014/15. za upis na:

 

  • DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (trogodišnje 180 ESPB)

Uslovi za upis:
Pravo upisa ima svako lice koje je prethodno ostavarilo obim studija od najmanje 300 ESP bodova na osnovnim akademskim i master akademskim studijama iz oblasti prava, odnosno lica čija su prava, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, izjednačena sa nazivom master pravnik
Neophodno je elementarno poznavanje engleskog jezika

Postupak sprovođenja konkursa:
prijave na konkurs – do 10. oktobra 2014. godine
intervju – 13. oktobra 2014. godine
objavljivanje rang liste – 15. oktobra 2014. godine
upis – od 20. oktobra do 31. oktobra 2014. godine

Način i rokovi za podnošenje žalbe:
Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.
Školarina:
Za svih 6 semestara školarina iznosi 6000 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Školarina se plaća u godišnjem iznosu od 2000 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Postoji mogućnost plaćanja u ratama, a za uplatu celokupne školarine prilikom upisa, popust je 10%.

 

  • MASTER AKADEMSKE STUDIJE  - OPŠTI SMER sa modulima Evropsko pravo i Međunarodno privredno pravo (jednogodišnje – 60 ESPB)

 

  • MASTER AKADEMSKE STUDIJE IZ OBLASTI PRAVA DETETA (jednogodišnje – 60 ESPB)

Uslovi za upis:
stečeno zvanje diplomirani pravnik.
znanje engleskog jezika.
redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha sa prethodnih studija.

Postupak sprovođenja konkursa:
prijave na konkurs – do 10. oktobra 2014. godine
objavljivanje rang liste – 15. oktobra 2014. godine
upis – od 20. oktobra do 31. oktobra 2014. Godine

Način i rokovi za podnošenje žalbe:
Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.
Školarina:
 iznosi godišnje 2000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Postoji mogućnost plaćanja u ratama, a za uplatu celokupne školarine iznos se umanjuje za 10%.

Obrazac prijave se može preuzeti u prostorijama Fakulteta ili na web-sajtu www.pravnifakultet.rs
Uz prijavu se dostavlja overena kopija diplome ili uverenje o diplomiranju.

Pravni fakultet Univerziteta UNION u Beogradu
Goce Delčeva 36, 11070 Novi Beograd, tel: 011 2095 566, fax: 011 3196 379

Prijava master

Prijava master - prava deteta

Prijava na konkurs za upis na doktorske studije

 

Ovaveštenje - Teorija privatnog prava 19.09.2014.

 

 

Obaveštavaju se studenti doktorskih studija da se ispit

iz predmeta Teorija privatnog prava kod prof. dr dr h.c.

Vladimira Vodinelića neće održati 24. septembra već se

odlaže za termin u utorak 7. oktobra u 17h.

 

Overa zimskog semestra 2013

Obaveštavaju se studenti master, specijalističkih i doktorskih studija da će se overa i upis letnjeg semestra vršiti od 10. do 14. februara u periodu od 12h do 18h. Uslov za overu:

• potpisi nastavnika u indeks kojim se potvrđuje da je student pohađao nastavu (osim za one studente koji su oslobođeni od pohađanja nastave)

• uplata u iznosu od minimum 60% godišnje školarine

Prilikom overe/upisa semestra studenti će dobiti evaluacione ankete za nastavnike kod kojih su pohađali nastavu u zimskom semestru.

 

Odbrana magistarskog rada kandidata Denisa Perinčića

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se svi zainteresovani da će se javna odbrana magistarskog rada kandidata Denisa Perinčića pod nazivom «Sistem pravne zaštite potrošača» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Dušan Kitić, prof. dr Katarina Damnjanović i prof. dr Katarina Ivančević održati u sredu 23. oktobra sa početkom u 15.30h u prostorijama Fakulteta.
Magistarski rad i izveštaj Komisije dostupni su na uvid javnosti u biblioteci Fakulteta.

 

Odlaganje ispita iz Prava lokalne samouprave i Teorije ustavnog prava i evropskog konstitucionalizma

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti master i doktorskih studija da će se ispit iz Prava lokalne samouprave i Teorije ustavnog prava i evropskog konstitucionalizma, umesto u sredu 2. oktobra od 15h, održati u sredu 9. oktobra u 17h.

 

Metodologija pravnih i društvenih nauka - promena termina ispita

Obaveštavaju se studenti master i specijalističkih studija da će se ispit iz Metodologije pravnih i društvenih nauka, umesto u petak 4. oktobra, održati u sredu 9. oktobra u 17h.

 

Winter School on Federalism and Governance 2014

The Institute for Studies on Federalism and Regionalism at the European Academy of Bolzano/Bozen (EURAC), the Faculty of Law and the School of Political Science and Sociology at the University of Innsbruck announce their fifth annual

 

WINTER SCHOOL ON FEDERALISM AND GOVERNANCE 2014

 

The Winter School is a cross-border postgraduate programme located in the heart of the Alps under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe. The 2014 edition will focus on “FEDERALISM AND MULTILEVEL CONSTITUTIONALISM”.

Dates and venues: 3-14 February 2014

The first week (3-8 February) takes place at the Faculty of Law and School of Political Science and Sociology, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Austria;

the second week (10-15 February) takes place at the Institute for Studies on Federalism and Regionalism, European Academy Bolzano/Bozen (EURAC), Italy.

Deadline for applications (accepted online only): 25 October 2013

The Winter School on Federalism and Governance is designed for participants from all nationalities who wish to deepen their knowledge on federalism and multilevel constitutionalism via an interdisciplinary and comparative approach. We welcome applications from post-docs, postgraduate and undergraduate students, researchers, civil servants, employees of national/international organizations or NGOs, as well as interested citizens.

The Winter School on Federalism and Governance 2014 explores how federalism contributes to the understanding of multilevel, integrated decision-making. It is a unique opportunity to be trained on theoretical and practical aspects of federalism and multilevel constitutionalism.

The Winter School offers a broad range of lessons on federalism and governance providing in-depth analyses and practical knowledge. Lectures focus mainly on Europe but include also Asia, Africa and the Americas. During the 10-day-full time programmeseveral case-studies will be presented by experts and key actors who manage these issues on a daily basis.

Please see the attached flyer for the list of lecturers and major details on the Winter School. To apply and for further information, please visit: www.eurac.edu/winterschool

 

Flyer Winter School on Federalism and Governance 2014

 

Teorija privatnog prava - promena termina ispita 16.09.2013.

Obaveštavaju se studenti doktorskih studija da će se ispit iz Teorije privatnog prava u septembarskom roku kod prof. dr dr h.c. Vladimira Vodinelića umesto u četvrtak 12. septembra, održati u ponedeljak 16. septembra u 16h.

 

LETNJA PRAKSA U AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU 2013

Studenti drugog stepena akademskih studija, kao i studenti IV godine i apsolventi osnovnih akademskih studija, koji ispunjavaju određene uslove, mogu se prijaviti za učestvovanje u Letnjoj praksi koju će u periodu od 1. jula do 31. avgusta organizovati Agencija za privatizaciju.

Imajući u vidu da je broj studenata koji će biti primljen ograničen, u slučaju većeg broja prijavljenih studenata, prednost će imati studenti sa većim prosekom, a ukoliko prijave podnesu studenati sa istim prosekom ceniće se i vannastavne aktivnosti.

Pravo prijavljivanja imaju studenti koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • tokom studija su ostvarili prosečnu ocenu najmanje 8;
  • nisu više od jednom upisali istu godinu studija, odnosno apsolventski staž im ne traje duže od godinu dana od dana upisa;
  • poseduju znanje za rad na računaru.

Prijava treba da sadrži:

  • biografiju na obrascu koji se nalazi na internet adresi  www.priv.rs;
  • uverenje Fakulteta sa podacima o godini studija i prosečnoj oceni;
  • pismo preporuke potpisano od strane ovlašćenog lica Fakulteta i
  • uverenje o državljanstvu Republike Srbije ( fotokopija )

Studenti koji su zainteresovani da steknu praktična i stručna znanja i da se neposredno upoznaju sa poslovanjem Agencije za privatizaciju, a ispunjavaju navedene uslove, prijavu moraju predati prodekanu za nastavu, doc. dr Moniki Milošević, najkasnije do 18. juna 2013. godine.

PRODEKAN ZA NASTAVU

Doc. dr Monika Milošević, s. r.

 

Strana 1 od 2

Informatori za studente postdiplomskih studija

Specijalističke studije

Master prava deteta

Master studije

Doktorske studije

Master u oblasti prava deteta – brošura

Master on the Rights of the Child – Brochure

Prijava doktorske disertacije (forma)

Pravila citiranja

Rasporedi su podložni izmenama, preporučujemo da ih redovno proveravate.

Seminar će se održati počev od 17. oktobra 2014. godine. Traje tri meseca, sa ukupnim fondom od 187 časova. Nastava će se odvijati petkom od 16.00 i subotom od 9.00 sati. Petkom će se održavati pet, a subotom deset časova, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, Novi Beograd, Goce Delčeva 36.


Predavači su: prof. dr Vesna Rakić – Vodinelić, prof. dr Zoran Ivošević, prof. dr Momčilo Grubač, prof. dr dr h.c. Vladimir Vodinelić, Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, dr Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu, Aleksandar Ivanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu, prof. dr Nebojša Šarkić, prof. dr Zlatko Stefanović, prof. dr Ilija Babić, prof. dr Bogoljub Milosavljević, Mirjana Rašić (sudija Ustavnog suda Srbije u penziji), Ljubomir Popović (sudija Ustavnog suda Srbije u penziji), Miloš Milošević, advokat, prof. dr Slađana Jovanović, prof. dr Dijana Marković - Bajalović, mr Bojan Stanivuk i drugi istaknuti stručnjaci iz oblasti prava.


Sledeći Seminar održaće se počev od februara 2015. godine. Cena Seminara je 45.000 dinara (sa PDV-om), uz mogućnost plaćanja u tri jednake mesečne rate, a plaćanje se vrši na račune Fakulteta: 160 – 322641 -19 i 105-4939-53
Za polaznike kursa za pripremu pravosudnog ispita koji su okončali osnovne četvorogodišnje studije na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu, utvrđuje se naknada za pohađanje kursa u iznosu od 40.000 RSD.
Za polaznike kursa za pripremu pravosudnog ispita koji su upisali ili okončali master ili specijalističke akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu, utvrđuje se naknada za pohađanje kursa u iznosu od 10.000 RSD.

 

Prijavni list

Raspored predavanja

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner

NKEU-LOGO-2014 baner