PočetnaPostdiplomciObaveštenja

Upis na postdiplomske studije 2014/15

 

 

 

UNIVERZITET UNION U BEOGRADU

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION

Raspisuje konkurs u školskoj 2014/15. za upis na:

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (trogodišnje 180 ESPB)

Uslovi za upis:

-          Pravo upisa ima svako lice koje je prethodno ostavarilo obim studija od najmanje 300 ESP bodova na osnovnim akademskim i master akademskim studijama iz oblasti prava, odnosno lica čija su prava, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, izjednačena sa nazivom master pravnik

-          Neophodno je elementarno poznavanje engleskog jezika

Postupak sprovođenja konkursa:

-          prijave na konkurs – do 10. oktobra 2014. godine

-          intervju – 13. oktobra 2014. godine

-          objavljivanje rang liste – 15. oktobra 2014. godine

-          upis – od 20. oktobra do 31. oktobra 2014. Godine

-         

Način i rokovi za podnošenje žalbe:

Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Školarina:

Za svih 6 semestara školarina iznosi 6000 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Školarina se plaća u godišnjem iznosu od 2000 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Postoji mogućnost plaćanja u ratama, a za uplatu celokupne školarine prilikom upisa, popust je 10%.

 

Preliminarna prijava - doktorat

 

Overa zimskog semestra 2013

Obaveštavaju se studenti master, specijalističkih i doktorskih studija da će se overa i upis letnjeg semestra vršiti od 10. do 14. februara u periodu od 12h do 18h. Uslov za overu:

• potpisi nastavnika u indeks kojim se potvrđuje da je student pohađao nastavu (osim za one studente koji su oslobođeni od pohađanja nastave)

• uplata u iznosu od minimum 60% godišnje školarine

Prilikom overe/upisa semestra studenti će dobiti evaluacione ankete za nastavnike kod kojih su pohađali nastavu u zimskom semestru.

 

Odbrana magistarskog rada kandidata Denisa Perinčića

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se svi zainteresovani da će se javna odbrana magistarskog rada kandidata Denisa Perinčića pod nazivom «Sistem pravne zaštite potrošača» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Dušan Kitić, prof. dr Katarina Damnjanović i prof. dr Katarina Ivančević održati u sredu 23. oktobra sa početkom u 15.30h u prostorijama Fakulteta.
Magistarski rad i izveštaj Komisije dostupni su na uvid javnosti u biblioteci Fakulteta.

 

Odlaganje ispita iz Prava lokalne samouprave i Teorije ustavnog prava i evropskog konstitucionalizma

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti master i doktorskih studija da će se ispit iz Prava lokalne samouprave i Teorije ustavnog prava i evropskog konstitucionalizma, umesto u sredu 2. oktobra od 15h, održati u sredu 9. oktobra u 17h.

 

Metodologija pravnih i društvenih nauka - promena termina ispita

Obaveštavaju se studenti master i specijalističkih studija da će se ispit iz Metodologije pravnih i društvenih nauka, umesto u petak 4. oktobra, održati u sredu 9. oktobra u 17h.

 

Winter School on Federalism and Governance 2014

The Institute for Studies on Federalism and Regionalism at the European Academy of Bolzano/Bozen (EURAC), the Faculty of Law and the School of Political Science and Sociology at the University of Innsbruck announce their fifth annual

 

WINTER SCHOOL ON FEDERALISM AND GOVERNANCE 2014

 

The Winter School is a cross-border postgraduate programme located in the heart of the Alps under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe. The 2014 edition will focus on “FEDERALISM AND MULTILEVEL CONSTITUTIONALISM”.

Dates and venues: 3-14 February 2014

The first week (3-8 February) takes place at the Faculty of Law and School of Political Science and Sociology, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Austria;

the second week (10-15 February) takes place at the Institute for Studies on Federalism and Regionalism, European Academy Bolzano/Bozen (EURAC), Italy.

Deadline for applications (accepted online only): 25 October 2013

The Winter School on Federalism and Governance is designed for participants from all nationalities who wish to deepen their knowledge on federalism and multilevel constitutionalism via an interdisciplinary and comparative approach. We welcome applications from post-docs, postgraduate and undergraduate students, researchers, civil servants, employees of national/international organizations or NGOs, as well as interested citizens.

The Winter School on Federalism and Governance 2014 explores how federalism contributes to the understanding of multilevel, integrated decision-making. It is a unique opportunity to be trained on theoretical and practical aspects of federalism and multilevel constitutionalism.

The Winter School offers a broad range of lessons on federalism and governance providing in-depth analyses and practical knowledge. Lectures focus mainly on Europe but include also Asia, Africa and the Americas. During the 10-day-full time programmeseveral case-studies will be presented by experts and key actors who manage these issues on a daily basis.

Please see the attached flyer for the list of lecturers and major details on the Winter School. To apply and for further information, please visit: www.eurac.edu/winterschool

 

Flyer Winter School on Federalism and Governance 2014

 

Teorija privatnog prava - promena termina ispita 16.09.2013.

Obaveštavaju se studenti doktorskih studija da će se ispit iz Teorije privatnog prava u septembarskom roku kod prof. dr dr h.c. Vladimira Vodinelića umesto u četvrtak 12. septembra, održati u ponedeljak 16. septembra u 16h.

 

LETNJA PRAKSA U AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU 2013

Studenti drugog stepena akademskih studija, kao i studenti IV godine i apsolventi osnovnih akademskih studija, koji ispunjavaju određene uslove, mogu se prijaviti za učestvovanje u Letnjoj praksi koju će u periodu od 1. jula do 31. avgusta organizovati Agencija za privatizaciju.

Imajući u vidu da je broj studenata koji će biti primljen ograničen, u slučaju većeg broja prijavljenih studenata, prednost će imati studenti sa većim prosekom, a ukoliko prijave podnesu studenati sa istim prosekom ceniće se i vannastavne aktivnosti.

Pravo prijavljivanja imaju studenti koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • tokom studija su ostvarili prosečnu ocenu najmanje 8;
  • nisu više od jednom upisali istu godinu studija, odnosno apsolventski staž im ne traje duže od godinu dana od dana upisa;
  • poseduju znanje za rad na računaru.

Prijava treba da sadrži:

  • biografiju na obrascu koji se nalazi na internet adresi  www.priv.rs;
  • uverenje Fakulteta sa podacima o godini studija i prosečnoj oceni;
  • pismo preporuke potpisano od strane ovlašćenog lica Fakulteta i
  • uverenje o državljanstvu Republike Srbije ( fotokopija )

Studenti koji su zainteresovani da steknu praktična i stručna znanja i da se neposredno upoznaju sa poslovanjem Agencije za privatizaciju, a ispunjavaju navedene uslove, prijavu moraju predati prodekanu za nastavu, doc. dr Moniki Milošević, najkasnije do 18. juna 2013. godine.

PRODEKAN ZA NASTAVU

Doc. dr Monika Milošević, s. r.

 

OVERA LETNJEG SEMESTRA NA POSTDIPLOMSKIM STUDIJAMA 2013

Overa semestra na postdiplomskim studijama (master, specijalističkim i doktorskim studijama) obaviće se od 3. do 7. juna od 12h do 18h.

Uslov za izlazak na ispit u junskom roku je overen letnji semestar. Za overu semestra neophodno je imati potpis u indeksu od predmetnog nastavnika čiju je nastavu student/kinja pohađao/la u letnjem semestru (osim za one koji su oslobođeni od pohađanja nastave), kao i izmirena kompletna školarina za tekuću školsku godinu.

Prilikom overe semestra student/kinja će dobiti da popuni evaluacione ankete za nastavnike/sardnike kod kojih je pohađao/la nastavu.

 

Informatori za studente postdiplomskih studija

Specijalističke studije

Master prava deteta

Master studije

Doktorske studije

Master u oblasti prava deteta – brošura

Master on the Rights of the Child – Brochure

Prijava doktorske disertacije (forma)

Pravila citiranja

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner

NKEU-LOGO-2014 baner

Pretraga sajta

Aktuelno