Građansko parnično procesno pravo - obaveštenje

Obaveštavaju se studenti doktorskih studija da će se ispit iz Građanskog parničnog procesnog prava sa izvršnim procesnim pravom, u septembarskom roku umesto u četvrtak 17. septembra, održati u sredu 9. septembra u 17h.

 

Konkurs za upis četvrte generacije studenata Regionalne škole tranzicione pravde

Fond za humanitarno pravo u saradnji sa Udruženjem Pravnik i Fondom za humanitarno pravo Kosovo objavljuje konkurs za upis četvrte generacije studenata Regionalne škole tranzicione pravde, koja će se održati u Beogradu od 16. do 23. oktobra 2015. godine.

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti završne godine, studenti poslediplomskih studija, članovi podmladaka političkih partija i aktivisti organizacija civilnog društva iz Srbije Bosne I Hercegovine, Crne gore, Kosova i Hrvatske.

Sve relevantne informacije možete preuzeti preko linka

Konkurs je otvoren do 10. septembra 2015. godine.

 

Upis na postdiplomske studije 2015/16

UNIVERZITET UNION U BEOGRADU

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION

Raspisuje konkurs u školskoj 2015/16. za upis na:

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (trogodišnje 180 ESPB)

Uslovi za upis:

 • Pravo upisa ima svako lice koje je prethodno ostavarilo obim studija od najmanje 300 ESP bodova na osnovnim akademskim i master akademskim studijama iz oblasti prava, odnosno lica čija su prava, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, izjednačena sa nazivom master pravnik

 • Neophodno je elementarno poznavanje engleskog jezika

Postupak sprovođenja konkursa:

 • prijave na konkurs – do 16. oktobra 2015. godine

 • intervju – 19. oktobra 2015. godine

 • objavljivanje rang liste – 20. oktobra 2015. godine

 • upis – od 21. oktobra do 30. oktobra 2015. godine

Način i rokovi za podnošenje žalbe:

Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Školarina:

Za svih 6 semestara školarina iznosi 6000 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Školarina se plaća u godišnjem iznosu od 2000 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Postoji mogućnost plaćanja u ratama, a za uplatu celokupne godišnje školarine prilikom upisa, popust je 15%.

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

KORPORATIVNO PRAVO I PRAVO ORGANIZACIJA (jednogodišnje 60 ESPB)

 

Uslovi za upis:

 • stečeno zvanje diplomirani pravnik.

 • redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha sa prethodnih studija.

Postupak sprovođenja konkursa:

 • prijave na konkurs – do 16. oktobra 2015. godine

 • objavljivanje rang liste – 20. oktobra 2015. godine

 • upis – od 21. oktobra do 30. oktobra 2015. godine

 

 

Način i rokovi za podnošenje žalbe:

Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Školarina:

iznosi godišnje 800 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, od čegaseprilikomupisauplaćuje 200 еvra, а оstataku šestmesečnihrata оdpо 100 еvra.

 

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

HUMAN RIGHTS LAW (jednogodišnje 60 ESPB)

Uslovi za upis:

 • stečeno zvanje diplomirani pravnik.

 • neophodno je poznavanje engleskog jezika

 • redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha sa prethodnih studija

Postupak sprovođenja konkursa:

 • prijave na konkurs – do 16. oktobra 2015. godine

 • objavljivanje rang liste – 20. oktobra 2015. godine

 • upis – od 21. oktobra do 30. oktobra 2015. godine

 

Način i rokovi za podnošenje žalbe:

Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Školarina:

iznosi godišnje 800 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, od čegaseprilikomupisauplaćuje 200 еvra, а оstataku šestmesečnihrata оdpо 100 еvra

 

 

Obrazac prijave se može preuzeti u prostorijama Fakulteta ili na web-sajtu www.pravnifakultet.rs

Uz prijavu se dostavlja overena kopija diplome ili uverenje o diplomiranju.

Pravni fakultet Univerziteta UNION u Beogradu

Goce Delčeva 36, 11070 Novi Beograd, tel: 011 2095 566, fax: 011 3196 379

 

ODLUKA O ORGANIZACIJI NASTAVE NA DRUGOM STEPENU AKADEMSKIH STUDIJA

1. Izuzetno od uobičajenog organizovanja nastave, ako za to ima zainteresovanih studenata, nastava na studijama II stepena (master i specijalističke studije) može se organizovati i tako da prvi semestar počne u vreme letnjeg semestra, odnosno do polovine februara, a da drugi semestar počne od 1. oktobra.

2. Odluku o ovakvoj organizaciji donosi Dekan za određenu školsku godinu.

 

Pomeren ispit - doktorske studije 08.10.2014

Obaveštavaju se studenti doktorskih studija da se ispit iz predmeta Teorija privatnog prava kod prof. dr dr h.c. Vladimira Vodinelića neće održati 7. oktobra već se odlaže za termin u utorak 14. oktobra u 17h.

 

Upis na postdiplomske studije 2014/15

UNIVERZITET UNION U BEOGRADU
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION


Raspisuje konkurs u školskoj 2014/15. za upis na:

 

 • DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (trogodišnje 180 ESPB)

Uslovi za upis:
Pravo upisa ima svako lice koje je prethodno ostavarilo obim studija od najmanje 300 ESP bodova na osnovnim akademskim i master akademskim studijama iz oblasti prava, odnosno lica čija su prava, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, izjednačena sa nazivom master pravnik
Neophodno je elementarno poznavanje engleskog jezika

Postupak sprovođenja konkursa:
prijave na konkurs – do 10. oktobra 2014. godine
intervju – 13. oktobra 2014. godine
objavljivanje rang liste – 15. oktobra 2014. godine
upis – od 20. oktobra do 31. oktobra 2014. godine

Način i rokovi za podnošenje žalbe:
Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.
Školarina:
Za svih 6 semestara školarina iznosi 6000 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Školarina se plaća u godišnjem iznosu od 2000 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Postoji mogućnost plaćanja u ratama, a za uplatu celokupne školarine prilikom upisa, popust je 10%.

 

 • MASTER AKADEMSKE STUDIJE  - OPŠTI SMER sa modulima Evropsko pravo i Međunarodno privredno pravo (jednogodišnje – 60 ESPB)

 

 • MASTER AKADEMSKE STUDIJE IZ OBLASTI PRAVA DETETA (jednogodišnje – 60 ESPB)

Uslovi za upis:
stečeno zvanje diplomirani pravnik.
znanje engleskog jezika.
redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha sa prethodnih studija.

Postupak sprovođenja konkursa:
prijave na konkurs – do 10. oktobra 2014. godine
objavljivanje rang liste – 15. oktobra 2014. godine
upis – od 20. oktobra do 31. oktobra 2014. Godine

Način i rokovi za podnošenje žalbe:
Kandidat ima pravo na žalbu u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.
Školarina:
 iznosi godišnje 2000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Postoji mogućnost plaćanja u ratama, a za uplatu celokupne školarine iznos se umanjuje za 10%.

Obrazac prijave se može preuzeti u prostorijama Fakulteta ili na web-sajtu www.pravnifakultet.rs
Uz prijavu se dostavlja overena kopija diplome ili uverenje o diplomiranju.

Pravni fakultet Univerziteta UNION u Beogradu
Goce Delčeva 36, 11070 Novi Beograd, tel: 011 2095 566, fax: 011 3196 379

Prijava master

Prijava master - prava deteta

Prijava na konkurs za upis na doktorske studije

 

Ovaveštenje - Teorija privatnog prava 19.09.2014.

 

 

Obaveštavaju se studenti doktorskih studija da se ispit

iz predmeta Teorija privatnog prava kod prof. dr dr h.c.

Vladimira Vodinelića neće održati 24. septembra već se

odlaže za termin u utorak 7. oktobra u 17h.

 

Overa zimskog semestra 2013

Obaveštavaju se studenti master, specijalističkih i doktorskih studija da će se overa i upis letnjeg semestra vršiti od 10. do 14. februara u periodu od 12h do 18h. Uslov za overu:

• potpisi nastavnika u indeks kojim se potvrđuje da je student pohađao nastavu (osim za one studente koji su oslobođeni od pohađanja nastave)

• uplata u iznosu od minimum 60% godišnje školarine

Prilikom overe/upisa semestra studenti će dobiti evaluacione ankete za nastavnike kod kojih su pohađali nastavu u zimskom semestru.

 

Odbrana magistarskog rada kandidata Denisa Perinčića

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se svi zainteresovani da će se javna odbrana magistarskog rada kandidata Denisa Perinčića pod nazivom «Sistem pravne zaštite potrošača» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Dušan Kitić, prof. dr Katarina Damnjanović i prof. dr Katarina Ivančević održati u sredu 23. oktobra sa početkom u 15.30h u prostorijama Fakulteta.
Magistarski rad i izveštaj Komisije dostupni su na uvid javnosti u biblioteci Fakulteta.

 

Odlaganje ispita iz Prava lokalne samouprave i Teorije ustavnog prava i evropskog konstitucionalizma

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti master i doktorskih studija da će se ispit iz Prava lokalne samouprave i Teorije ustavnog prava i evropskog konstitucionalizma, umesto u sredu 2. oktobra od 15h, održati u sredu 9. oktobra u 17h.

 

Strana 1 od 2

 

Nedeljni VREME obajvio je tekst Prof dr Slađane Jovanović na temu Primena alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde u Srbiji

Tekst možete pročitati na http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1323166

 


 

 

pr klinika med pravo

 


Naš student Milan Mijović dobitnik stipendije za lidera u Svemirskom pravu

MMijovic Photo-150x150Milan Mijović, student doktorskih studija Pravnog fakulteta Union, dobitnik je ovogodišnje prestižne ESL (Emerging Space Leader) stipendije, koju svake godine dodeljuje IAF (International Astronautical Federation). Milan će  na Međunarodnom kongresu astronauta (International Astronautical Congress), koji će se ove godine održati u Jerusalimu, Izrael u periodu od 7. do 18. oktobra izložiti i svoj rad sa temom regulisanja imovinsko-pravnih odnosa u svemiru, i izneti svoje teorije vezane za svemirsko pravo pred međunarodnom zajednicom.
Od početka 2013. godine, Milan je predstavnik za Srbiju međunarodne organizacije SGAC (Space Generation Advisory Council), koja se bavi zastupanjem studenata i mladih eksperata iz oblasti svemirskih nauka, prava i biznisa u saradnji sa Ujedinjenim Nacijama, svemirskim agencijama, industrijama i akademijama.  Tokom 2015. godine, Milan je, kao stručni savetnik srpskog tima, učestvovao u pripremi tima Pravnog fakulteta Union za ovogodišnje takmičenje - Manfred Lachs Space Moot Competition, koje je održano u junu na Pravnom fakultetu Union.


 

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner

NKEU-LOGO-2014 baner

Member of ENMCR logo