Raspored predavanja

RASPORED NASTAVE

NA POSTDIPLOMSKIM STUDIJAMA U

ZIMSKOM SEMESTRU ŠKOLSKE 2015/16.

 

 

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Korporativno pravo i pravo organizacija

 

 

 • STATUSNO KORPORATIVNO PRAVO

utorak 17h, učionica 2

(nastava počinje 3. novembra)

 • BANKE I BERZE

petak 17h, učionica 1

(nastava počinje 6. novembra)

 • KORPORATIVNO PRAVO U OSIGURANJU

utorak 18:45h, učionica 2

(nastava počinje 5. novembra)

 • LOKALNA SAMOUPRAVA

četvrtak 16.30h, učionica 1

(nastava počinje 5. novembra)

 • ZADUŽBINE I FONDACIJE

17h, profesorski kabinet II sprat

(predavanja u formi konsultacija će se održati 25.11, 09.12, 23.12, 27.01 i 03.02 .)

 • JAVNA PREDUZEĆA I USTANOVE

16h, dekanat II sprat

(predavanja u formi konsultacija će se održati 10.11, 01.12, 22.12, 12.01 i 02.02.)

 

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Human Rights Law

 

 

 • THEORY OF HUMAN RIGHTS AND EQUALITY LAW

ponedeljak 17h, učionica 1

(nastava počinje 2. novembra)

 • EUROPEAN UNION AND HUMAN RIGHTS

sreda 17.30h, učionica 1

(nastava počinje 4. novembra)

 • HUMAN RIGHTS PROTECTION

 

 

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 

 

 • TEORIJA PRAVA

subota 10h, učionica 2

(nastava počinje 7. novembra)

 • TEORIJA PRIVATNOG PRAVA

utorak 17h, kompjuterska sala

(nastava počinje 3. novembra)

 • GRAĐANSKO PARNIČNO PROCESNO PRAVO SA

IZVRŠNIM PROCESNIM PRAVOM

17h, profesorski kabinet I sprat

(predavanja u formi konsultacija će se održati 23.11, 16.12, 13.01, 27.01 i 10.02 .)

 • KAZNENO PRAVO I TRANSNACIONALNI KRIMINALITET

18h, profesorski kabinet II sprat

(predavanja u formi konsultacija će se održati 04.11, 18.11, 02.12, 16.12, 20.01)

 

 

Space Law

Sa ponosom objavljujemo da je ekipa našeg fakulteta dobila drugu nagradu za najbolji podnesak na Price Media Law Moot Court takmičenju za Jugoistočnu Evropu i plasirala se na svetsku rundu ovog takmičenja, koja će se održati u Oksfordu proleća 2016. godine

Space Law

 


 

Slike sa tribine o akademskoj čestitosti i borbi protiv plagijata

 

IMG 0027 S

IMG 0031 S

IMG 0034 S

IMG 0042 S

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner

NKEU-LOGO-2014 baner

Member of ENMCR logo