Akademski kalendar

Akademska godina podeljena je na dva semestra: zimski i letnji semestar. Svaki od semestara traje 15 nedelja. Nastava (predavanja) u zimskom semestru počinje po pravilu 1. oktobra, a vežbe mesec dana kasnije.

Okvirni akademski kalendar za školsku 2014/2015

Okvirni akademski kalendar za školsku 2015/2016