PočetnaStudentiObaveštenjaOpštaOkrugli sto Međunarodnog udruženja za ustavno pravo 04.05.2012.

Upis 2014

informator 2014

Fakultet odobrava upis 10 studenata u prvu godinu studija školske 2014/15 bez obaveze plaćanja skolarine. Pravo na oslobođenje imaju budući studenti koji su u toku srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosek 5,00. Stipendija se dodeljuje za prvu godinu studija, ali se može ostvariti i u svim ostalim godinama ukoliko student položi sve ispite iz tekuće godine studija i ostvari prosek veći od 8,5.

 

POSTUPAK PRIJAVE NA KONKURS I UPISA

U prvu godinu osnovnih akademskih studija koje realizuje Pravni fakultet Univerziteta Union Fakultet, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose Studentskoj službi Fakulteta originalna dokumenta ili fotokopije /ne moraju da budu overene/ sledećih dokumenata:

1. svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole;

2. diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;

3. izvod iz matične knjige rođenih;

4. dokaz o uplati naknade za polaganje testa provere opšte informisanosti i sklonosti pravu u iznosu od 30 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate;

5. prijavni list – /dobija se u Studentskoj službi Fakulteta/.

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita – testa opšte informisanosti i sklonosti pravu. Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš. Pre podele testa, dežurno lice utvrđuje identitet kandidata. Kandidat čiji identitet nije utvrđen ne može polagati test.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na testu opšte informisanosti i sklonosti pravu. Ukupan broj bodova koji se može osvojiti po oba osnova je najviše 100. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Na testu opšte informisanosti i sklonosti pravu kandidat može steći do 60 bodova.

Rang lista kandidata za upis objavljuje se narednog dana u odnosu na dan polaganja testa opšte informisanosti i sklonosti pravu.Biblioteka

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 • originalna dokumenta

svedočanstvo sva četiri razreda srednje škole i diploma.

izvod iz matične knjige rođenih,

 • indeks - dobija se u Studentskoj službi Fakulteta,
 • dve fotografije formata 4,5 h 3,5 sm,
 • dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 50 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate,
 • dokaz o uplati školarine na račun Fakulteta (iznos zavisi od Vašeg izbora da li plaćate na rate ili odjednom).

Tekući račun Pravnog fakulteta Univerziteta Union je 160-322641-19.

Poziv na broj - ime studenta tj. broj indeksa, kada bude poznat.

Školarina iznosi 2.000 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja u ratama najkasnije do 15. maja 2015.godine. Prva rata u iznosu od 30% školarine plaća se prilikom upisa u julu 2014. godine.

Ako se školarina plaća odjednom ostvaruje se popust od 10%.

 

TERMINI PRIJAVE NA KONKURS I UPISA

1. JUNSKI UPISNI ROK

 • prijavljivanje na konkurs vršiće se od 16. do 27. juna 2014. godine;
 • polaganje testa provere sposobnosti i sklonosti pravu obaviće se u periodu od 1. do 2. jula 2014. godine;
 • redosled kandidata biće objavljen do 3. jula 2014. godine;
 • upis primljenih studenata vršiće se u periodu od 7. do 18. jula 2014. godine.

2. SEPTEMBARSKI UPISNI ROK

 • prijavljivanje na konkurs vršiće se od 1. do 09. septembra 2014.godine;
 • polaganje testa provere sposobnosti i sklonosti pravu obaviće se 11. septembra 2014. godine;
 • redosled kandidata biće objavljen do 12. septembra 2014. godine;
 • upis primljenih studenata vršiće se u periodu od 16. do 30. septembra 2014. godine.

 


PRIJAVA PUTEM ELEKTRONSKOG FORMULARA

 

Ukoliko niste u mogućnosti da popunite elektronski formular, možete preuzeti prijavni list, popuniti ga i poslati na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Prijavni list 

Primer testa provere opšte sposobnosti i sklonosti pravu - Jul 2013

Datum poslednje izmene sreda, 23 april 2014 14:23

 

Pravo informacionih tehnologija - odlaganje predavanja 24.04.2014.

Obaveštavaju se studenti da se predavanje iz predmeta Pravo informacionih tehnologija zakazano za četvrtak 24.04.2014. pomera za petak 25.04.2014. sa početkom u 09 časova.

Datum poslednje izmene utorak, 22 april 2014 16:51

 

Nasledno pravo - kolokvijum 09.05.2014.

KOLOKVIJUM IZ NASLEDNOG PRAVA

održaće se u petak, 9. maja od 16:00-17:30h u Velikoj sali (za sve grupe)

Kolokvijum će obuhvatiti sledeću materiju:

 • Osnovni pojmovi i načela naslednog prava; izvori naslednog prava; pretpostavke za nasleđivanje (Đurđević, str. 17-73)
 • Sistem zakonskog nasleđivanja: naslednopravni položaj srodnika ostavioca; naslednopravne posledice usvojenja; položaj supružnika ostavioca; država kao naslednik (Đurđević, str. 76-120)
 • Nužni deo: pojam i osnov nužnog dela; pravna priroda prava na nužni deo; razbaštinjenje nužnih naslednika; zaštita nužnog dela (Đurđević, str. 209-241)
 • Zaveštanje: pojam i pravna priroda zaveštanja; zaveštajna sposobnost; sadržina zaveštanja; oblici zaveštanja: olografsko zaveštanje, alografsko zaveštanje, sudsko zaveštanje, usmeno zaveštanje; drugi oblici zaveštanja; čuvanje zaveštanja; tumačenje zaveštanja; opozivanje zaveštanja; ništavost zaveštanja (Đurđević, str. 121-208)

Datum poslednje izmene utorak, 22 april 2014 12:19

 

Engleski jezik - rezultati ispita april 2014

Rezultati ispita

Datum poslednje izmene četvrtak, 17 april 2014 18:05

 

Izbor za članove studentskog parlamenta PFUUB 2014

Obaveštavaju se studenti Pravnog fakulteta Univerziteta Union da će se izbori za Parlament održati dana 29.04.2014 u utorak.

Početak glasanja je u 10h pa sve do 16h.

Pozivamo vas da u što većem broju dođete i izaberete jednu od dve kandidovane liste.

Na sajtu fakulteta i na oglasnoj tabli bice okacene liste kandidata.

 

Lista 1

Lista 2

Datum poslednje izmene četvrtak, 17 april 2014 14:34

 

Pravo informacionih tehnologija - odlaganje predavanja 11.04.2014.

Rezultati ispita

Datum poslednje izmene četvrtak, 17 april 2014 14:07

 

Obaveštenje o odlaganju predavanja iz Građanskog procesnog prava i iz Obligacionog prava

Obavestavaju se studenti da predavanja iz Gradjanskog procesnog prava 22.04.2014.godine, kod prof. dr Monike Milosevic, nece biti odrzana. Nastava ce biti nadoknadjena u dogovoru s profesorkom.

Predavanja iz Obligacionog prava kod prof. dr Monike Milosevic 24.04.2014. godine, nece biti odrzana. Nastava ce biti nadoknadjena u dogovoru s profesorkom.

Datum poslednje izmene četvrtak, 17 april 2014 13:44

 

Majski ispitni rok 2014 - okvirni raspored

Okvirni raspored

Datum poslednje izmene utorak, 15 april 2014 16:52

 

Medicinsko pravo - rezultati kolokvijuma 2014

Rezultati kolokvijuma

Datum poslednje izmene petak, 11 april 2014 13:14

 

Strana 1 od 95

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner