Italijanski jezik - promena termina ispita 30.08.2016.

Obavešavaju se studenti da će ispit iz italijanskog jezika, zakazan za 30.08. u 13 časova, biti održan 07.09.2016. u isto vreme.

Datum poslednje izmene ponedeljak, 22 avgust 2016 15:21

 

Biblioteka - spisak opomena 19.08.2016.

Link za preuzimanje

Datum poslednje izmene petak, 19 avgust 2016 12:09

 

Obaveštenje za studente po starom planu i programu (2002) 16.08.2016.

Obaveštavaju se studenti koji su se upisali na studije prvog stepena na ovom fakultetu pre 2007/08. godine i studenti koji su prešli sa drugih fakulteta, a studiraju po nastavnom planu i programu iz 2002. godine, da u skladu sa članom 123. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju, mogu završiti studije po započetom (starom) nastavnom planu i programu najkasnije do kraja školske 2015/16. godine, odnosno do 30.09.2016. godine. To znači da je poslednji ispitni rok u kojem se mogu završiti studije po starom programu, Oktobarski 1 koji traje od 15. do 29.09.2016. godine.

Shodno članu 123. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju, studenti koji ne završe studije do pomenutog roka, imaju pravo da nastave započete studije po novom studijskom programu, usaglašavanjem sa novim nastavnim planom i programom.

Prilikom usklađivanja starog i novog programa može se dogoditi da postoji razlika u određenom broju predmeta, tako da određeni ispiti koji su položeni neće biti priznati jer ne postoje po novom programu, te da se poveća broj nepoloženih ispita. Informacije o efektima prelaska na novi program mogu se dobiti u Studentskoj službi.

Prilikom prelaska na novi studijski program ne plaća se naknada.

 

Datum poslednje izmene utorak, 16 avgust 2016 11:38

 

NLB Banka - praksa 11.08.2016.

 Poštovane/i,

Obaveštavamo Vas da je planirano obavljanje prakse u Službi pravnih poslova NLB Banke a.d. Beograd, u trajanju ukupno od 4 meseci, za dva studenta, u periodu od 01 septembra do 31. decembra 2016 godine, u trajanju od 8 sati dnevno pet dana nedeljno, subota i nedelja neradni dani. Postoji mogućnost da u okviru navedenog perioda studenti obave praksu u kraćem trajanju u zavisnosti od njihovih obaveza ali ne kraće od jednog meseca.

Studenti će imati priliku da steknu i razviju sledeće kompetencije: tačnost, preciznost, samoinicijativa, analitičke sposobnosti, odgovornosti, kooperativnost i rad u timu i etičnost. Navedene kompetencije studenti mogu da steknu kroz obavljanje poslova Saradnik za pravnu podršku što obuhvata sledeće poslove, i to:

-Izrada pravnih mišljenja o mogućnostima zasnivanja zaloga na pokretnim i nepokretnim stvarima u svim segmentima poslovanja Banke (fizička lica, mikro biznis, srednja i velika preduzeća),

-Izrada hipotekarne dokumentacije za uspostavljanje založnih prava na pokretnim stvarima i nepokretnostima (ugovor, založna izjava, zahtev za upis založnog prava nadležnom registru, brisovnica i dr.)

-Identifikuje i analizira statusnu dokumentaciju klijenata Banke-pravnih lica ili u svojstvu založnih dužnika (akt o osnivanju/statut, izvod iz registra privrednih društava, odluka nadležnog organa konkretnog pravnog lica, lice ovlašćeno za zastupanje i dr.) vezano za realizaciju standardizovanih i novih proizvoda Banke

-Vodi upravne postupke i komunicira sa nadležnim organima u cilju realizacije uspostavljanja založnih prava na pokretnim i nepokretnim stvarima

-Informiše neposredno pretpostavljenog o eventualnim problemima u operativnom radu i ustanovljenja obezbeđenja Banke po odobrenim plasmanima i druge slične poslove.

Predmetna praksa će omogućiti studentima da sagledaju poslove pravnika u Banci i direktno se upoznaju sa bankarskim poslovanjem kao i pozitivno pravnim propisima koji ovu oblast regulišu.

Svi zainteresovani mogu da dostave svoje biografije na e mail: HRinfo@nlb.rs,

 

S poštovanjem,

Služba za ljudske resurse

NLB Banke a.d. Beograd

Datum poslednje izmene četvrtak, 11 avgust 2016 13:08

 

Pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION

 

Novi Beograd, Goce Delčeva 36

 

Тел: + 381 11  209 55 01 i faks: 011/ 319 63 7

www.pravnifakultet.rs Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

O R G A N I Z U J E

 

 SEMINAR ZA PRIPREMU PRAVOSUDNOG ISPITA

Seminаr će se održаti počev od oktobrа 2016. godine. Trаje tri mesecа, sа ukupnim fondom od 180 čаsovа. Nаstаvа će se odvijаti petkom od 16.00 i subotom od 9.00 čаsovа. Petkom će se održаvаti pet, а subotom deset čаsovа predаvаnjа u trаjаnju od po 45 minutа, u prostorijаmа Prаvnog fаkultetа Univerzitetа Union u Beogrаdu, Novi Beogrаd, Goce Delčevа 36.

 

Cenа seminаrа nаlаzi se nа linku (tačka 29) 

 

Postoji mogućnost plаćаnjа u  ratama.

 

Plaćanje se vrši na račun Fakulteta: 160 – 322641 – 19  i 105 – 4939 -53

 

Sledeći seminаr održаće se počev od februаrа 2017. godine.

 

Raspored predavanja sa spiskom predavača i prijavnim listom biće naknadno istaknut na na našoj internet stranici i oglasnoj tabli Fakulteta.

 

Datum poslednje izmene četvrtak, 28 jul 2016 20:58

 

Akademski kalendar 2016/2017

 

Akademski kalendar

Datum poslednje izmene ponedeljak, 25 jul 2016 18:46

 

OBAVEŠTENJE O RADNOM VREMENU SLUŽBI FAKULTETA TOKOM JULA I AVGUSTA 2016.

  • SEKRETARIJAT - od 01. jula do 26. avgusta od 09.00 do 16.00 časova.
  • STUDENTSKA SLUŽBA - od 25. jula do 12. avgusta od 9.00 do 15.00 časova; od 15. do 19. avgusta od 9.00 do 16.00 časova; od 22. avgusta služba radi uobičajno radno vreme od 8.00 do 17.00 časova
  • BIBLIOTEKA - od 11. jula do 19. avgusta od 9.00 do 15.00 časova; od 22. avgusta biblioteka radi uobičajno radno vreme od 9.00 do 20.00 časova.
  • SKRIPTARNICA - od 11. jula do 19. avgusta od 9.00 do 15.00 časova; od 22. avgusta skriptarnica radi uobičajno radno vreme od 8.00 do 20.00 časova.

Studentima je u julu i avgustu na raspolaganju kompjuterska sala tokom celog leta od 9.00 do 16.00. Studentima koji spremaju ispite na Fakultetu na raspolaganju je čitaonica dok radi biblioteka, kao i učionica br. 3 u popodnevnim i večernjim satima kada je biblioteka zatvorena, anajkasnije do 22.00h.

Datum poslednje izmene ponedeljak, 18 jul 2016 12:52

 

Strana 1 od 175

Profesorka Violeta Beširević, održala je predavnje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Lisabonu, 29.04. 2016. godine na temu: Donaciija organa nakon eutanazije: pravni aspekti

poster za prezntaciju u Lisabonu m

 

 


 

Slike sa tribine o akademskoj čestitosti i borbi protiv plagijata

 

IMG 0027 S

IMG 0031 S

IMG 0034 S

IMG 0042 S

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner

NKEU-LOGO-2014 baner

Member of ENMCR logo