Građansko procesno pravo - promena termina ispita 12.10.2015.

Obaveštavaju se studenti da se ispit iz Građanskog procesnog prava zakazan za 7.oktobar u 8.30h odlaže za 12.oktobar u 8.30h zbog bolesti profesorke.

Datum poslednje izmene utorak, 06 oktobar 2015 12:08

 

prof. Dragana Knežić Popović - promena termina ispita 09.10.2015.

 

Ispiti iz Kompanijskog prava, Rimskog prava i Istorije prava zakazani za 08.10. u 13h biće održani 09.10.2015. u 13h.

 

Datum poslednje izmene utorak, 06 oktobar 2015 12:01

 

Pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita

Rasporedi su podložni izmenama, preporučujemo da ih redovno proveravate.

 

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION

O R G A N I Z U J E

 SEMINAR ZA PRIPREMU PRAVOSUDNOG ISPITA

 

Seminаr će se održаti počev od petkа, 9. oktobrа 2015. godine. Trаje tri mesecа, sа ukupnim fondom od 180 čаsovа. Nаstаvа će se odvijаti petkom od 16.00 i subotom od 9.00 čаsovа. Petkom će se održаvаti pet, а subotom deset čаsovа predаvаnjа u trаjаnju od po 45 minutа, u prostorijаmа Prаvnog fаkultetа Univerzitetа Union u Beogrаdu, Novi Beogrаd, Goce Delčevа 36.

 

Naknada za pohađanje kursa za polaganje pravosudnog ispita:

 

 1. 400 evra, osim za polaznike za koje je propisana druga cena.

 2. 300 evra za studente koji su diplomirali na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu i studente koji nisu diplomirali na ovom fakultetu, ali su upisali doktorske studije na njemu.

 3. 100 evra za studente koji su diplomirali na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu i upisali master ili specijalističke studije, ali nisu izmirili u celosti školarinu za master ili specijalističke studije do dana početka predavanja na Kursu, kao i za studente koji su diplomirali na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu i uspisani su na ovom fakultetu na magistarske studije ili radi odbrane doktorata.

 4. bez obaveze plaćanja naknade za studente koji su diplomirali na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu i upisali master ili specijalističke studije za koje su izmirili obaveze plaćanja školarine do početka predavanja na Kursu, kao i za studente koji su diplomirali na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu i uspisani su na doktorske studije bez obzira na to da li su izmirili obavezu plaćanja školarine, zaposlene na ovom fakultetu i zaposlene u doo Paragraf CO.

 

Svi iznosi se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

 

 

 

Postoji mogućnost plаćаnjа u  ratama.

 

Plaćanje se vrši na račun Fakulteta: 160 – 322641 – 19  i 105 – 4939 -53

 

Predаvаči su: prof. dr dr h.c. Vlаdimir Vodinelić, sudijа Vrhovnog kаsаcionog sudа LJubicа Milutinović, prof. dr Vesnа Rаkić-Vodinelić, sudijа Apelаcionog sudа u Beogrаdu dr Miodrаg Mаjić, sudijа Apelаcionog sudа u Beogrаdu Aleksаndаr Ivаnović, sudijа Ustаvnog sudа Srbije u penziji Mirjаnа Rаšić, sudijа Ustаvnog sudа Srbije u penziji Ljubomir Popović, prof. dr Slаđаnа Jovаnović, prof. emeritus dr Momčilo Grubаč, prof. dr Bogoljub Milosаvljević, prof. dr Nebojšа Šаrkić, prof. dr Ilijа Bаbić, doc. dr Mаrio Reljаnović, аdvokаt Miloš Milošević, аdvokаt Jelenа Adаmović i drugi istаknuti stručnjаci iz oblаsti prаvа.

 

Sledeći seminаr održаće se počev od februаrа 2016. godine.

 

Prijavni list

 
Rok za prijavljivanje je 09. oktobar 2015. godine. 
 
Raspored je podložan manjim izmenama.
 
Za sve detaljnije informacije mozete se obratiti Dragani Kovačević, tehnickoj sekretarici i pomoćnici Rukovodioca Seminara, na broj: 011/2095-501,ili 
e-mail adresu:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  i  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   

Datum poslednje izmene utorak, 06 oktobar 2015 11:55

 

Ljudska prava - pomeranje termina ispita 07.10.2015.

Ispit iz Ljudskih prava zakazan 7.10.2015. u 9h održaće se istog dana sa početkom u 13h.

Datum poslednje izmene ponedeljak, 05 oktobar 2015 16:34

 

U utorak 6.oktobra počinju predavanja iz Pravničkih veština"

Diploma pravnog fakulteta otvara daleko najveći broj mogućnosti u pogledu izbora budućeg zanimanja. Pored tradicionalnih, koji su u sklopu pravosuđa, tu je i široka lepeza  u okviru lokalne gradske ili republičke uprave, privreda, žurnalistika, unutrašnji poslovi, BIA itd. Svako zanimanje ima naravno svoje dobre i manje dobre strane, a sve ih naglašavaju posebna svojstva pojedinca. Pravničke veštine približavajau studentima završnih godina studija šta ih očekuje u pripravničkim danima gotovo svih navedenih zanimanja. Konačan cilj je pomoć našim mladim kolegama u prelasku sa učenja na primenu naučenog i pronalaženju sebe u izazovima koje donosi karijera. Imajući u vidu da se studiranje meri godinama a karijera decenijama, svaka i najmanja prednost u odnosu na  konkurenciju na tržištu rada čini časove provedene u slušanju pravničkih veština izuzetno korisnim.

 

Predavanja drži Budimir D. Lončar, dugogodišnji advokat, bivši pomoćnik Ministra finansija u vladi dr Zorana Đinđića, trenutni direktor (Upravnik poslova) Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU).

 

Predmet Pravničke veštine se ne polaže i može se slušati bez obzira na godinu studija.

Datum poslednje izmene ponedeljak, 05 oktobar 2015 14:35

 

Nemački jezik - promena termina nastave 09.10.2015.

 

Dragi studenti, drage studentkinje,

 

odlaže se nastava nemačkog jezika predviđena 9.10.2015. Nadoknada će biti u ponedeljak, 26.10.2015. prema sl. rasporedu:

 • I godina: 10:00-11:30
 • II godina: 12:00-13:30
 • III godina: 14:00-15:30
 • IV godina: 16:00-17:30

Mole se svi/e studenti/kinje koji/e su Nemački jezik izabrali kao obavezan predmet da redovno pohađaju nastavu, jer se pristustvo boduje. Za sva pitanja Vam rado stojim na raspolaganju!

 

Georgina Dragović

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Datum poslednje izmene ponedeljak, 05 oktobar 2015 14:25

 

Upis

 

logo 

 INFORMACIJE O UPISU 

STUDENATA NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU

                         

 

Fakultet odobrava upis 10 studenata u prvu godinu studija školske 2015/16 bez obaveze plaćanja skolarine. Pravo na oslobođenje imaju budući studenti koji su u toku srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosek 5,00. Stipendija se dodeljuje za prvu godinu studija, ali se može ostvariti i u svim ostalim godinama ukoliko student položi sve ispite iz tekuće godine studija i ostvari prosek veći od 8,5. 

 

FAKULTET VRŠI UPIS:

- 20 studenata na prvu godinu studijau trajanju od tri godine (180 ESPB);

- 130 studenata na prvu godinu studijau trajanju od četiri godine (240 ESPB);

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od četiri godine.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata testa provere sposobnosti i sklonosti pravu.

1. JUNSKI UPISNI ROK

 • prijavljivanje na konkurs vršiće se od 15. juna do 30. juna 2015. godine;
 • polaganje testa provere sposobnosti i sklonosti pravu obaviće se 2. i 14. jula 2015. godine sa početkom u 10 časova;
 • redosled kandidata biće objavljen narednog dana od polaganja testa.;
 • upis primljenih studenata vršiće se u periodu od 6. do 31. jula 2015. godine.

 

2. SEPTEMBARSKI UPISNI ROK

 • prijavljivanje na konkurs vršiće se od 01. do 11. septembra 2015. godine;
 • polaganje testa provere sposobnosti i sklonosti pravu obaviće se 14. septembra 2015. godine sa početkom u 10 časova;
 • redosled kandidata biće objavljen narednog dana od polaganja testa.;
 • upis primljenih studenata vršiće se u periodu od 16. do 28. septembra 2015. godine.

 

Nakon objavljenih lista, kandidati imaju pravo žalbe u roku od 24 sata od dana objavljivanja rang liste.

Školarina iznosi 1700 evra po godini studija, ukoliko se uplati do 1. oktobra. Školarina se može platiti u deset mesečnih rata i tada iznosi 2000 evra po godini. Iznos od 200 evra se uplaćuje prilikom upisa, a ostatak od devet mesečnih rata u istom iznosu, pocev od novembra meseca.

Brat ili sestra već upisanog studenta plaćaju školarinu umanjenu za 30% dok su oboje na studijama.

U cenu školarine uračunati su i udžbenici, prijavljivanje i polaganje ispita, bez obzira na njihov broj, potvrde o studiranju, obuke za korišćenje pravnih baza „Paragraf Lex“ i „Službeni glasnik“, kao i druge aktivnosti koje organizuje Fakultet u cilju stručnog usavršavanja studenata. 

Plaćanje školarine studentima Pravnog fakulteta Univerziteta Union omogućeno je i preko studentskog kredita Alpha Banke.

 

 

POSTUPAK PRIJAVE NA KONKURS I UPISA

U prvu godinu osnovnih akademskih studija koje realizuje Pravni fakultet Univerziteta Union Fakultet, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose Studentskoj službi Fakulteta originalna dokumenta ili fotokopije /ne moraju da budu overene/ sledećih dokumenata:

1. svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole;

2. diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;

3. izvod iz matične knjige rođenih;

4. dokaz o uplati naknade za polaganje testa provere opšte informisanosti i sklonosti pravu u iznosu od 30 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate;

5. prijavni list – /dobija se u Studentskoj službi Fakulteta/.

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita – testa opšte informisanosti i sklonosti pravu. Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš. Pre podele testa, dežurno lice utvrđuje identitet kandidata. Kandidat čiji identitet nije utvrđen ne može polagati test.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na testu opšte informisanosti i sklonosti pravu. Ukupan broj bodova koji se može osvojiti po oba osnova je najviše 100. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Na testu opšte informisanosti i sklonosti pravu kandidat može steći do 60 bodova.

Rang lista kandidata za upis objavljuje se narednog dana u odnosu na dan polaganja testa opšte informisanosti i sklonosti pravu.Biblioteka

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 • originalna dokumenta

svedočanstvo sva četiri razreda srednje škole i diploma.

izvod iz matične knjige rođenih,

 • indeks - dobija se u Studentskoj službi Fakulteta,
 • dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm,
 • dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 50 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate,
 • dokaz o uplati školarine na račun Fakulteta (iznos zavisi od Vašeg izbora da li plaćate na rate ili odjednom).

Tekući račun Pravnog fakulteta Univerziteta Union je 160-322641-19 i 180-1211210015010-48.

 

Poziv na broj - ime studenta tj. broj indeksa, kada bude poznat.

 

 Možete preuzeti prijavni list, popuniti ga i poslati na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Prijavni list 

Primer testa provere opšte sposobnosti i sklonosti pravu - Jul 2013

Datum poslednje izmene ponedeljak, 05 oktobar 2015 01:19

 

Uvod u ekonomiju - rezultati ispita 28.09.2015.

 

Link za preuzimanje

Datum poslednje izmene sreda, 30 septembar 2015 12:34

 

Medijacija - odlaganje predavanja 01.10.2015

Obaveštavaju se studenti druge godine da se predavanje iz Medijacije kod prof. dr Monike Milosevic dana 1.10. 2015. godine odlaže zbog bolesti profesorke.

Datum poslednje izmene sreda, 30 septembar 2015 12:16

 

Engleski jezik - rezultati ispita 15.09.2015.

Link za preuzimanje

Datum poslednje izmene utorak, 29 septembar 2015 11:06

 

Strana 1 od 142

 

Nedeljni VREME obajvio je tekst Prof dr Slađane Jovanović na temu Primena alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde u Srbiji

Tekst možete pročitati na http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1323166

 


 

 

Poseta studenata Kazneno popravnom zavodu u Požarevcu - Zabeli

 

 zabela1

 

zabela2

 


Naš student Milan Mijović dobitnik stipendije za lidera u Svemirskom pravu

MMijovic Photo-150x150Milan Mijović, student doktorskih studija Pravnog fakulteta Union, dobitnik je ovogodišnje prestižne ESL (Emerging Space Leader) stipendije, koju svake godine dodeljuje IAF (International Astronautical Federation). Milan će  na Međunarodnom kongresu astronauta (International Astronautical Congress), koji će se ove godine održati u Jerusalimu, Izrael u periodu od 7. do 18. oktobra izložiti i svoj rad sa temom regulisanja imovinsko-pravnih odnosa u svemiru, i izneti svoje teorije vezane za svemirsko pravo pred međunarodnom zajednicom.
Od početka 2013. godine, Milan je predstavnik za Srbiju međunarodne organizacije SGAC (Space Generation Advisory Council), koja se bavi zastupanjem studenata i mladih eksperata iz oblasti svemirskih nauka, prava i biznisa u saradnji sa Ujedinjenim Nacijama, svemirskim agencijama, industrijama i akademijama.  Tokom 2015. godine, Milan je, kao stručni savetnik srpskog tima, učestvovao u pripremi tima Pravnog fakulteta Union za ovogodišnje takmičenje - Manfred Lachs Space Moot Competition, koje je održano u junu na Pravnom fakultetu Union.


Potpisan protokol o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Travniku

travnik1-s-mPravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Pravni Fakultet Univerziteta u Travniku uspostavili su saradnju na naučnom, edukativnom, istraživačkom i kulturnom polju. Dekani fakulteta prof. dr Mensur Kustura i prof. dr Zlatko Stefanović potpisali su dana 19.06.2015. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, Protokol o saradnji. travnik2-s-m

Glavni cilj saradnje je podsticanje istraživanja i obrazovanih pristupa Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku u okviru njihovih uzajamnih interesa i odnosa između istraživača, asistenata i studenata, kao i prenosa ličnih iskustava na zajedničkim naučnim aktivnostima i omogućavanje zajednočkog korišćenja postignutih rezultata. Protokolom o saradnji ova dva fakulteta ugovorena je akademska razmena kao i razmena studenata I i II stepena studija.


Nas student Goran Komljenovic osvojio studentski turnir u tenisutenis

Goran Komljenovic, apsolvent naseg fakulteta osvojio je studentski teniski turnir u organizaciji Univerzitetskog sportskog saveza, udruzenja teniskih rekreativaca "Recreativo" i fondacije "Podrzi zivot".
Takmicari na turniru su bili podeljeni u tri grupe gde je igrao svako sa svakim, a najbolji iz grupa su se plasirali u polufinale. Goran Komljenovic jos u grupi je pokazao klasu, pobedivsi sve meceve bez izgubljenog seta. Taj trend nastavio je i u polufinalu u kom je pocistio sve svoje protivnike.
O ovome vise na: Link

 

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner

NKEU-LOGO-2014 baner