Seminar za pripremu polaganja pravosudnog ispita - obaveštenje 18.04.2015.

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da će u subotu, 18. aprila 2015., umesto mr Bojana Stanivuka, sedam časova iz oblasti Privrednog prava održati advokatica Jelena Adamović.

Datum poslednje izmene četvrtak, 16 april 2015 17:56

 

Pravna informatika - rezultati kolokvijuma 14.04.2015.

Link za preuzimanje

Datum poslednje izmene sreda, 15 april 2015 11:07

 

Uvod u ekonomiju - rezultati ispita 14.04.2015

Link za preuzimanje

Datum poslednje izmene utorak, 14 april 2015 12:38

 

OLYMPIA SUMMER ACADEMY - 13.07.2015.

OSA 2015

Datum poslednje izmene petak, 10 april 2015 11:20

 

USKRŠNJI PRAZNICI I APRILSKI ISPITNI ROK

I Uskršnji praznici slave se počev od 10. a zaključno sa 13. aprilom. Prvi radni dan je 14. april 2015. godine.

II Tokom aprilskog roka, koji traje od 14. do 25. aprila, predavanja, kao ni konsultacije sa profesorima, neće se održavati. Preostala predavanja u letnjem semestru održavaće se počev od 27. aprila 2015. Poslednji dan predavanja u školskoj 2014/15. je 22. maj 2015. godine.

Datum poslednje izmene četvrtak, 09 april 2015 13:52

 

Pravničke veštine - predavanja počinju 20.04.2015.

Ovaveštavaju se studenti treće godine studija da predavanja iz predmeta Pravničke veštine počinju 20.04.2015. godine od 16 časova u učionici br. 4.


Pravničke veštine približavajau studentima završnih godina studija šta ih očekuje u pripravničkim danima gotovo svih navedenih zanimanja. Konačan cilj je pomoć našim mladim kolegama u prelasku sa učenja na primenu naučenog i pronalaženju sebe u izazovima koje donosi karijera. Imajući u vidu da se studiranje meri godinama a karijera decenijama, svaka i najmanja prednost u odnosu na  konkurenciju na tržištu rada čini časove provedene u slušanju pravničkih veština izuzetno korisnim.

Predmet Pravničke veštine se ne polaže i može se slušati bez obzira na godinu studija, a za studente završnih godina predstavlja predispitnu obavezu - za studente treće godine iz predmeta Građansko procesno pravo, a za studente četvrte godine iz predmeta Krivično procesno pravo.

Datum poslednje izmene četvrtak, 09 april 2015 11:57

 

Kompanijsko pravo - rezultati kolokvijuma 08.04.2015.

Link za preuzimanje

Datum poslednje izmene četvrtak, 09 april 2015 11:54

 

Upis 2015

 

logo 

 INFORMACIJE O UPISU 

STUDENATA NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU

                         

 

Fakultet odobrava upis 10 studenata u prvu godinu studija školske 2015/16 bez obaveze plaćanja skolarine. Pravo na oslobođenje imaju budući studenti koji su u toku srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosek 5,00. Stipendija se dodeljuje za prvu godinu studija, ali se može ostvariti i u svim ostalim godinama ukoliko student položi sve ispite iz tekuće godine studija i ostvari prosek veći od 8,5. 

 

FAKULTET VRŠI UPIS:

- 20 studenata na prvu godinu studijau trajanju od tri godine (180 ESPB);

- 130 studenata na prvu godinu studijau trajanju od četiri godine (240 ESPB);

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od četiri godine.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata testa provere sposobnosti i sklonosti pravu.

1. JUNSKI UPISNI ROK

 • prijavljivanje na konkurs vršiće se od 15. juna do 30. juna 2015. godine;
 • polaganje testa provere sposobnosti i sklonosti pravu obaviće se 2. i 14. jula 2015. godine sa početkom u 10 časova;
 • redosled kandidata biće objavljen narednog dana od polaganja testa.;
 • upis primljenih studenata vršiće se u periodu od 6. do 31. jula 2015. godine.

 

2. SEPTEMBARSKI UPISNI ROK

 • prijavljivanje na konkurs vršiće se od 01. do 11. septembra 2015. godine;
 • polaganje testa provere sposobnosti i sklonosti pravu obaviće se 14. septembra 2015. godine sa početkom u 10 časova;
 • redosled kandidata biće objavljen narednog dana od polaganja testa.;
 • upis primljenih studenata vršiće se u periodu od 16. do 28. septembra 2015. godine.

 

Nakon objavljenih lista, kandidati imaju pravo žalbe u roku od 24 sata od dana objavljivanja rang liste.

Školarina iznosi 1700 evra po godini studija, ukoliko se uplati do 1. oktobra. Školarina se može platiti u deset mesečnih rata i tada iznosi 2000 evra po godini. Iznos od 200 evra se uplaćuje prilikom upisa, a ostatak od devet mesečnih rata u istom iznosu, pocev od novembra meseca.

Brat ili sestra već upisanog studenta plaćaju školarinu umanjenu za 30% dok su oboje na studijama.

U cenu školarine uračunati su i udžbenici, prijavljivanje i polaganje ispita, bez obzira na njihov broj, potvrde o studiranju, obuke za korišćenje pravnih baza „Paragraf Lex“ i „Službeni glasnik“, kao i druge aktivnosti koje organizuje Fakultet u cilju stručnog usavršavanja studenata. 

Plaćanje školarine studentima Pravnog fakulteta Univerziteta Union omogućeno je i preko studentskog kredita Alpha Banke.

 

 

POSTUPAK PRIJAVE NA KONKURS I UPISA

U prvu godinu osnovnih akademskih studija koje realizuje Pravni fakultet Univerziteta Union Fakultet, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose Studentskoj službi Fakulteta originalna dokumenta ili fotokopije /ne moraju da budu overene/ sledećih dokumenata:

1. svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole;

2. diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;

3. izvod iz matične knjige rođenih;

4. dokaz o uplati naknade za polaganje testa provere opšte informisanosti i sklonosti pravu u iznosu od 30 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate;

5. prijavni list – /dobija se u Studentskoj službi Fakulteta/.

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita – testa opšte informisanosti i sklonosti pravu. Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš. Pre podele testa, dežurno lice utvrđuje identitet kandidata. Kandidat čiji identitet nije utvrđen ne može polagati test.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na testu opšte informisanosti i sklonosti pravu. Ukupan broj bodova koji se može osvojiti po oba osnova je najviše 100. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Na testu opšte informisanosti i sklonosti pravu kandidat može steći do 60 bodova.

Rang lista kandidata za upis objavljuje se narednog dana u odnosu na dan polaganja testa opšte informisanosti i sklonosti pravu.Biblioteka

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 • originalna dokumenta

svedočanstvo sva četiri razreda srednje škole i diploma.

izvod iz matične knjige rođenih,

 • indeks - dobija se u Studentskoj službi Fakulteta,
 • dve fotografije formata 4,5 h 3,5 sm,
 • dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 50 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate,
 • dokaz o uplati školarine na račun Fakulteta (iznos zavisi od Vašeg izbora da li plaćate na rate ili odjednom).

Tekući račun Pravnog fakulteta Univerziteta Union je 160-322641-19.

Poziv na broj - ime studenta tj. broj indeksa, kada bude poznat.

 

 Možete preuzeti prijavni list, popuniti ga i poslati na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Prijavni list 

Primer testa provere opšte sposobnosti i sklonosti pravu - Jul 2013

Datum poslednje izmene četvrtak, 09 april 2015 11:52

 

Stečajno pravo i Pravosudno organizaciono pravo - odlaganje predavanja 29.04.2015.

Obaveštavamo studente da se predavanja iz predmeta Stečajno pravo i predmeta Pravosudno – organizaciono pravo, zakazana za sredu 29. aprila 2015. godine neće održati. Predavanja će biti nadoknađena u terminu o kojem će se studenti dogovoriti sa svojim predmetnim nastavnikom.

Datum poslednje izmene sreda, 08 april 2015 19:41

 

Strana 1 od 128

Pretraga sajta

Aktuelno