Svojinsko pravo - drugi kolokvijum 09.03.2015.

Poštovani studenti, drugi kolokvijum iz svojinskog prava biće održan u ponedeljak, 9. 3. 2015. godine u kompjuterskoj sali, sa početkom u 9:30 časova.

Na kolokvijumu ćete dobiti hipotetički slučaj, a vaš zadatak će biti da napišete tužbu zbog smetanja državine.

Dva su kriterijuma za ocenjivanje kolokvijuma. Prvo će se proveravati da li tužba ima sve formalne elemente. Zatim ćemo ocenjivati da li ste uspeli da odvojite bitno od nebitnog, imajući u vidu pravila koja propisuju o čemu sud raspravlja u posesornom postupku. Zato vam savetujemo da se podsetite lekcije koja se tiče zaštite državine.

 

 

Datum poslednje izmene četvrtak, 26 februar 2015 17:34

 

Pravna informatika - raspored vežbi 02.03.2015.

RASPORED GRUPA ZA VEŽBE IZ PRAVNE INFORMATIKE


VEŽBE ĆE SE ODRŽAVATI U KOMPJUTERSKOJ SALI

POČEV OD PONEDELJKA, 2.3.2015.

 


I GRUPA - OD BROJA INDEXA 2014/1 – 2014/25, OD 16,30 – 18,00 PONEDELJAK

II GRUPA - OD BROJA INDEXA 2014/26 – 2014/53, OD 18,15 – 19,45 PONEDELJAK

III GRUPA - OD BROJA INDEXA 2014/54 – 2014/92, OD 16,30 – 18,00 UTORAK

IV GRUPA - OD BROJA INDEXA 2014/93 – 2014/149, OD 18,15 – 19,45 UTORAK

V GRUPA – STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU I GODINU, STUDENTI KOJI SU PREŠLI SA DRUGIH FAKULTETA, A NEMAJU POLOŽEN ISPIT IZ PRAVNE INFORMATIKE - OD 16,30 – 18,00 SREDA

Datum poslednje izmene četvrtak, 26 februar 2015 15:22

 

Pomeranje ispita - Martovski rok 02.03.2015.

Studentima kojima se ispiti poklapaju pomeranje mogu izvršiti 02.03.2015. godine od 11h do 15h u studentskoj službi.

Datum poslednje izmene sreda, 25 februar 2015 17:29

 

Ispitni rokovi - Mart 2015.

Raspored po broju indeksa

Datum poslednje izmene sreda, 25 februar 2015 17:24

 

Pravo osiguranja - odlaganje predavanja 24.02.2015.

 

Predavanja iz predmeta Pravo osiguranja počeće umesto u 9h u 9.30h

Odloženi početak predavanja odnosi se na dane :

- 24.02.2015.

- 03.03.2015.

 

 

Datum poslednje izmene ponedeljak, 23 februar 2015 15:53

 

Upis 2015

 

logo 

 INFORMACIJE O UPISU 

STUDENATA NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU

                         

 

Fakultet odobrava upis 10 studenata u prvu godinu studija školske 2015/16 bez obaveze plaćanja skolarine. Pravo na oslobođenje imaju budući studenti koji su u toku srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosek 5,00. Stipendija se dodeljuje za prvu godinu studija, ali se može ostvariti i u svim ostalim godinama ukoliko student položi sve ispite iz tekuće godine studija i ostvari prosek veći od 8,5. 

 

FAKULTET VRŠI UPIS:

- 20 studenata na prvu godinu studijau trajanju od tri godine (180 ESPB);

- 130 studenata na prvu godinu studijau trajanju od četiri godine (240 ESPB);

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od četiri godine.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata testa provere sposobnosti i sklonosti pravu.

1. JUNSKI UPISNI ROK

 •     prijavljivanje na konkurs vršiće se od 15. juna do 30. juna 2015. godine;
 •     polaganje testa provere sposobnosti i sklonosti pravu obaviće se 2. jula 2015. godine sa početkom u 10 časova;
 •     redosled kandidata biće objavljen narednog dana od polaganja testa.;
 •     upis primljenih studenata vršiće se u periodu od 6. do 31. jula 2015. godine.

 

Nakon objavljenih lista, kandidati imaju pravo žalbe u roku od 24 sata od dana objavljivanja rang liste.

Školarina iznosi 1700 evra po godini studija, ukoliko se uplati do 1. oktobra. 

Školarina se može platiti u deset mesečnih rata i tada iznosi 2000 evra po godini. 

Brat ili sestra već upisanog studenta plaćaju školarinu umanjenu za 30% dok su oboje na studijama.

U cenu školarine uračunati su i udžbenici, prijavljivanje i polaganje ispita, bez obzira na njihov broj, potvrde o studiranju, obuke za korišćenje pravnih baza „Paragraf Lex“ i „Službeni glasnik“, kao i druge aktivnosti koje organizuje Fakultet u cilju stručnog usavršavanja studenata. 

Plaćanje školarine studentima Pravnog fakulteta Univerziteta Union omogućeno je i preko studentskog kredita Alpha Banke.

 

 

POSTUPAK PRIJAVE NA KONKURS I UPISA

U prvu godinu osnovnih akademskih studija koje realizuje Pravni fakultet Univerziteta Union Fakultet, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose Studentskoj službi Fakulteta originalna dokumenta ili fotokopije /ne moraju da budu overene/ sledećih dokumenata:

1. svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole;

2. diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;

3. izvod iz matične knjige rođenih;

4. dokaz o uplati naknade za polaganje testa provere opšte informisanosti i sklonosti pravu u iznosu od 30 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate;

5. prijavni list – /dobija se u Studentskoj službi Fakulteta/.

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita – testa opšte informisanosti i sklonosti pravu. Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš. Pre podele testa, dežurno lice utvrđuje identitet kandidata. Kandidat čiji identitet nije utvrđen ne može polagati test.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na testu opšte informisanosti i sklonosti pravu. Ukupan broj bodova koji se može osvojiti po oba osnova je najviše 100. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Na testu opšte informisanosti i sklonosti pravu kandidat može steći do 60 bodova.

Rang lista kandidata za upis objavljuje se narednog dana u odnosu na dan polaganja testa opšte informisanosti i sklonosti pravu.Biblioteka

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 • originalna dokumenta

svedočanstvo sva četiri razreda srednje škole i diploma.

izvod iz matične knjige rođenih,

 • indeks - dobija se u Studentskoj službi Fakulteta,
 • dve fotografije formata 4,5 h 3,5 sm,
 • dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 50 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate,
 • dokaz o uplati školarine na račun Fakulteta (iznos zavisi od Vašeg izbora da li plaćate na rate ili odjednom).

Tekući račun Pravnog fakulteta Univerziteta Union je 160-322641-19.

Poziv na broj - ime studenta tj. broj indeksa, kada bude poznat.

 

PRIJAVA PUTEM ELEKTRONSKOG FORMULARA

 

Ukoliko niste u mogućnosti da popunite elektronski formular, možete preuzeti prijavni list, popuniti ga i poslati na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Prijavni list 

Primer testa provere opšte sposobnosti i sklonosti pravu - Jul 2013

Datum poslednje izmene petak, 20 februar 2015 18:45

 

Svojinsko pravo - raspored vežbi ISPRAVAK

  • Grupa I - petak, 9 - 10:45, učionica 1
  • Grupa II - sreda, 12 - 13:45, učionica 4
  • Grupa III - petak, 11- 12:45, učionica 1
  • Grupa IV - četvrtak, 10 - 11:45, učionica 1


Izvinjavamo se studentima zbog komplikacija koje su nastale zbog postojanja dva različita rasporeda na sajtu.

Datum poslednje izmene petak, 20 februar 2015 13:23

 

Uvod u ekonomiju - rezultati ispita 18.02.2015

Datum poslednje izmene petak, 20 februar 2015 12:38

 

Pravna retorika i odnosi s javnošću u letnjem semestru školske 2014/15 godine

Poštovane koleginice i poštovane kolege, 
obaveštavamo vas da će se predavanja na Kursu Pravna retorika i odnosi s javnošću održavati sredom, počev od 25. februara 2015. godine, od 17 sati, u učionici broj 3. 

Datum poslednje izmene četvrtak, 19 februar 2015 10:09

 

Obligaciono pravo - vežbe 20.02.2015

Vežbe iz Obligacionog prava počinju u petak 20.02. u 16,00 časova

Datum poslednje izmene sreda, 18 februar 2015 14:55

 

Strana 2 od 123