PočetnaStudentiObaveštenjaOpštaStipendije za šk. god 2012/13 i 2013/14

Pomeranje ispita kod prof. dr Zlatka Stefanovića zakazanih za 02.07.2014.

VAŽNO OBAVEŠTENJE SVI ISPITI KOD PROF. ZLATKA STEFANOVIĆA ZAKAZANI ZA 02.07.2014. U 9 ČAS. POMERAJU SE ZA 12 ČASOVA ISTOG DANA. Studentska služba, Bgd.30.06.2014.

Datum poslednje izmene ponedeljak, 30 jun 2014 18:39

 

Građansko procesno pravo - predrok jul 2014

PREDROK ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK ZA PREDMET GRAĐANSKO PROCESNOG PRAVA BIĆE ODRŽAN 16.07.2014. U 9 ČAS. KOD PROFESORKE MONIKE MILOŠEVIĆ.

Datum poslednje izmene ponedeljak, 30 jun 2014 18:35

 

"Obaveštenje za studentkinje i studente osnovnih i master studija Pravnog fakulteta Univerziteta Union

Poverenik za zaštitu od ravnopravnosti u partnerstvu sa Pravosudnom akademijom uz podršku Fonda za otvoreno društvo poziva zainteresovane studentkinje i studente osnovnih i master studija prava u Republici Srbiji da se prijave na takmičenje u

Simulaciji suđenja-"Moot Court" iz oblasti zaštite od diskriminacije

Na takmičenje mogu da se prijave:

- Studentkinje i studenti osnovnih i poslediplomskih studija iz oblasti pravnih nauka na akreditovanim fakultetima u Republici Srbiji;

- Oni/e koji/e su diplomirali/e na osnovnim studijama ili master studijama prava u školskoj 2013/14 godini na akreditovanim fakultetima u Republici Srbiji.

Prijava se podnosi u ime tima studentkinja/studenata koji mora da se sastoji od najmanje dve, a najviše tri osobe koje ispunjavaju gore navedene uslove. Na prijavi je neophodno naznačiti i ime trenera/trenerice tima. Trener/trenerica tima može biti neko od nastavnica/ka ili saradnica/ka na jednom od akreditovanih fakulteta u Republici Srbiji, ili drugi stručnjak/stručnjakinja iz ove oblasti.

Od takmičara se očekuje da putem pisanih podnesaka i snagom usmene argumentacije uspešno izlože i odbrane pravne stavove na osnovu zadatog problema iz oblasti zaštite od diskriminacije, kako iz perspektive tužioca, tako i iz perspektive tuženog. Kandidatima/kinjama će biti obezbeđeni relevantni materijali koji će im pomoći da se uspešno pripreme za samo takmičenje.

Od kandidata/kinja se očekuje da uz pomoć trenera/trenerica učine dodatni napor u prikupljanju relevantne građe-stručnih mišljenja i sudske prakse (srpske i evropske) iz ove oblasti-koje će uključiti u svoje pisane podneske i usmena izlaganja.

Stručni žiri čini tim uglednih advokata i sudija iz domaćeg pravosuđa.

Najboljim učesnicama i učesnicima takmičenja, kako u pisanoj tako i u usmenoj fazi takmičenja, biće obezbeđene adekvatne nagrade.

Prijave, kao i sva pitanja u vezi sa konkursom, mogu se dostaviti mejlom na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Rok za dostavljanje prijava je 30. septembar 2014. godine."

Datum poslednje izmene ponedeljak, 30 jun 2014 11:05

 

Julski ispitni rok 2014 - raspored ispita

Stari pp

Bolonja 2008

POMERANJE ISPITA

Studenti kojima se ispiti poklapaju pomeranje mogu izvršiti 30.06.2014. godine

Datum poslednje izmene subota, 28 jun 2014 19:12

 

Engleski jezik - rezultati ispita 18.06.2014

engleski jezik

Datum poslednje izmene četvrtak, 26 jun 2014 14:01

 

Italijanski jezik - rezultati ispita jun 2014

Italijanski

Datum poslednje izmene četvrtak, 26 jun 2014 13:53

 

Međunarodna konferencija o pravu i moralu - ILECS

DESCRIPTION

AGENDA

Datum poslednje izmene sreda, 25 jun 2014 13:55

 

Jessup Moot Court - poziv na proveru znanja 28.06.2014.

Poštovane kolege,

Pozivamo sve zainteresovane za takmičenje Jessup Moot Court da dođu 28.06.2014. godine u 11 časova u učionici br.2 radi provere znanja engleskog jezika i međunarodnog javnog prava.

Datum poslednje izmene utorak, 24 jun 2014 15:40

 

Upis 2014

informator 2014

Fakultet odobrava upis 10 studenata u prvu godinu studija školske 2014/15 bez obaveze plaćanja skolarine. Pravo na oslobođenje imaju budući studenti koji su u toku srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosek 5,00. Stipendija se dodeljuje za prvu godinu studija, ali se može ostvariti i u svim ostalim godinama ukoliko student položi sve ispite iz tekuće godine studija i ostvari prosek veći od 8,5.

 

POSTUPAK PRIJAVE NA KONKURS I UPISA

U prvu godinu osnovnih akademskih studija koje realizuje Pravni fakultet Univerziteta Union Fakultet, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose Studentskoj službi Fakulteta originalna dokumenta ili fotokopije /ne moraju da budu overene/ sledećih dokumenata:

1. svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole;

2. diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;

3. izvod iz matične knjige rođenih;

4. dokaz o uplati naknade za polaganje testa provere opšte informisanosti i sklonosti pravu u iznosu od 30 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate;

5. prijavni list – /dobija se u Studentskoj službi Fakulteta/.

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita – testa opšte informisanosti i sklonosti pravu. Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš. Pre podele testa, dežurno lice utvrđuje identitet kandidata. Kandidat čiji identitet nije utvrđen ne može polagati test.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na testu opšte informisanosti i sklonosti pravu. Ukupan broj bodova koji se može osvojiti po oba osnova je najviše 100. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Na testu opšte informisanosti i sklonosti pravu kandidat može steći do 60 bodova.

Rang lista kandidata za upis objavljuje se narednog dana u odnosu na dan polaganja testa opšte informisanosti i sklonosti pravu.Biblioteka

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 • originalna dokumenta

svedočanstvo sva četiri razreda srednje škole i diploma.

izvod iz matične knjige rođenih,

 • indeks - dobija se u Studentskoj službi Fakulteta,
 • dve fotografije formata 4,5 h 3,5 sm,
 • dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 50 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate,
 • dokaz o uplati školarine na račun Fakulteta (iznos zavisi od Vašeg izbora da li plaćate na rate ili odjednom).

Tekući račun Pravnog fakulteta Univerziteta Union je 160-322641-19.

Poziv na broj - ime studenta tj. broj indeksa, kada bude poznat.

Školarina iznosi 2.000 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja u ratama najkasnije do 15. maja 2015.godine. Prva rata u iznosu od 30% školarine plaća se prilikom upisa u julu 2014. godine.

Ako se školarina plaća odjednom ostvaruje se popust od 10%.

 

TERMINI PRIJAVE NA KONKURS I UPISA

1. JUNSKI UPISNI ROK

 • prijavljivanje na konkurs vršiće se od 16. juna do 14. jula 2014. godine;
 • polaganje testa provere sposobnosti i sklonosti pravu obaviće se 1. i 15. jula 2014. godine sa početkom u 10 časova;
 • redosled kandidata biće objavljen narednog dana od polaganja testa.;
 • upis primljenih studenata vršiće se u periodu od 7. do 25. jula 2014. godine.

2. SEPTEMBARSKI UPISNI ROK

 • prijavljivanje na konkurs vršiće se od 1. do 09. septembra 2014.godine;
 • polaganje testa provere sposobnosti i sklonosti pravu obaviće se 11. septembra 2014. godine sa početkom u 10 časova;
 • redosled kandidata biće objavljen do 12. septembra 2014. godine;
 • upis primljenih studenata vršiće se u periodu od 16. do 30. septembra 2014. godine.

 


PRIJAVA PUTEM ELEKTRONSKOG FORMULARA

 

Ukoliko niste u mogućnosti da popunite elektronski formular, možete preuzeti prijavni list, popuniti ga i poslati na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Prijavni list 

Primer testa provere opšte sposobnosti i sklonosti pravu - Jul 2013

Datum poslednje izmene utorak, 24 jun 2014 15:33

 

PONUDA ZA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE Eos Matrix

EoS Matrix: PONUDA ZA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE

Preduzeće za finansijske usluge i konsalting Eos Matrix d.o.o., Đorđa Stanojevića 14 Beograd (http://rs.eos-solutions.com/) koje se bavi upravljanjem, naplatom i otkupom potraživanja

POZIVA APSOLVENTE I STUDENTE POSTDIPLOMSKIH STUDIJA NA PRAKSU!

Broj studenata koji mogu biti primljeni: 3 Trajanje prakse: mesec dana (od 1 jula do 30. jula 2014.), od ponedeljka do petka, u trajanju od 4 sata dnevno (od 9:00h do 13:00h). Praksa se obavlja u pravnom odeljenju, oblast: naplata potraživanja. Studentima na praksi će biti plaćen prevoz! Po završenoj praksi, studenti dobijaju potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi, dok najbolji dobijaju i pismo preporuke.

Biografiju poslati prof. dr Slađani Jovanović na: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. do 28. 6. 2014.

Datum poslednje izmene utorak, 24 jun 2014 15:29

 

Strana 2 od 101

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner