Saopštenje dekana

PRAVNI FAKULTET

UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU

Dekan

Prof.dr Dušan Kitić                                                   

Beograd, 25. jul 2012.

 

SAOPŠTENJE


 

         Rešenjem Privrednog apelacionog suda (br I Pvž. 588/12 od 18. jula 2012.) ukinuto je rešenje Privrednog suda u Beogradu o upisu likvidacije Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu i likvidacionog upravnika Slobodana Badževića. Ukinuto je jer Privredni sud u Beogradu, koji je izvršio upis likvidacije i likvidacionog upravnika, nije utvrdio, a morao je, da su ispunjeni uslovi iz Zakona o javnim službama, neophodni da bi se pokrenuo postupak ukidanja ustanove. Ti zakonski uslovi nisu bili, niti su sada ispunjeni: da je zabranjena delatnost kojom se ustanova bavi, i da nema uslova za obavljanje delatnosti.

         Na ovaj način za sada je stavljena tačka na neuspeli pokušaj pojedinih osnivačica i osnivača (Mirka Draškovića, Nebojše Šarkića, Slobodana Badževića, Mine Prokić) da zloupotrebom pravne ustanove likvidacije ostvare svoje lične interese u upravljanju Fakultetom i njegovim finansijskim sredstvima.

         Protivzakonitim postupanjem, i to u najosetljivije vreme za Fakultet, kada se upisuje nova generacija studenata, naneli su nepotrebnu a nepopravljivu štetu Fakultetu i narušili godinama brižljivo građen ugled ove institucije.

         Bitno je da su sada sa mesta, merodavnog u pravnom sistemu, dobili poruku da je autonomija Fakulteta civilizacijska, ustavnom normom zajemčena vrednost, koju moraju poštovati i kada idu isključivo za svojim privatnim interesima.

         Za studente je najvažnije da je likvidacija na ovaj način skinuta sa dnevnog reda, meritornim utvrđivanjem njene nezakonitosti.

         U vremenu koje dolazi biće potrebno da svi zajedno uložimo maksimalan napor kako bi povratili ugled našeg Fakulteta i opravdali poverenje preko hiljadu studenata koji na njemu studiraju.

        

                                                                                 Prof.dr Dušan Kitić, dekan

 

PRILOZI:

Rešenje Privrednog Apelacionog Suda

Izvod iz registra

Saopštenje dekana (skenirano)

Zaključci sa sednice Saveta Pravnog fakulteta UUB, održane 20. 07. 2012.

Zaključak 21L

Zaključak 22L

Odluke Saveta PFUUB povodom postupka likvidacije Fakulteta, donete na sednici 20. jula 2012. godine

Odluka 23L

Odluka 24L

Datum poslednje izmene četvrtak, 23 avgust 2012 13:29

 

Profesorka Violeta Beširević, održala je predavnje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Lisabonu, 29.04. 2016. godine na temu: Donaciija organa nakon eutanazije: pravni aspekti

poster za prezntaciju u Lisabonu m

 

 


 

Slike sa tribine o akademskoj čestitosti i borbi protiv plagijata

 

IMG 0027 S

IMG 0031 S

IMG 0034 S

IMG 0042 S

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner

NKEU-LOGO-2014 baner

Member of ENMCR logo