PočetnaStudentiObaveštenjaOpštaUporedno ustavno pravo - obaveštenja i materijali za nastavu

Saopštenje dekana

PRAVNI FAKULTET

UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU

Dekan

Prof.dr Dušan Kitić                                                   

Beograd, 25. jul 2012.

 

SAOPŠTENJE


 

         Rešenjem Privrednog apelacionog suda (br I Pvž. 588/12 od 18. jula 2012.) ukinuto je rešenje Privrednog suda u Beogradu o upisu likvidacije Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu i likvidacionog upravnika Slobodana Badževića. Ukinuto je jer Privredni sud u Beogradu, koji je izvršio upis likvidacije i likvidacionog upravnika, nije utvrdio, a morao je, da su ispunjeni uslovi iz Zakona o javnim službama, neophodni da bi se pokrenuo postupak ukidanja ustanove. Ti zakonski uslovi nisu bili, niti su sada ispunjeni: da je zabranjena delatnost kojom se ustanova bavi, i da nema uslova za obavljanje delatnosti.

         Na ovaj način za sada je stavljena tačka na neuspeli pokušaj pojedinih osnivačica i osnivača (Mirka Draškovića, Nebojše Šarkića, Slobodana Badževića, Mine Prokić) da zloupotrebom pravne ustanove likvidacije ostvare svoje lične interese u upravljanju Fakultetom i njegovim finansijskim sredstvima.

         Protivzakonitim postupanjem, i to u najosetljivije vreme za Fakultet, kada se upisuje nova generacija studenata, naneli su nepotrebnu a nepopravljivu štetu Fakultetu i narušili godinama brižljivo građen ugled ove institucije.

         Bitno je da su sada sa mesta, merodavnog u pravnom sistemu, dobili poruku da je autonomija Fakulteta civilizacijska, ustavnom normom zajemčena vrednost, koju moraju poštovati i kada idu isključivo za svojim privatnim interesima.

         Za studente je najvažnije da je likvidacija na ovaj način skinuta sa dnevnog reda, meritornim utvrđivanjem njene nezakonitosti.

         U vremenu koje dolazi biće potrebno da svi zajedno uložimo maksimalan napor kako bi povratili ugled našeg Fakulteta i opravdali poverenje preko hiljadu studenata koji na njemu studiraju.

        

                                                                                 Prof.dr Dušan Kitić, dekan

 

PRILOZI:

Rešenje Privrednog Apelacionog Suda

Izvod iz registra

Saopštenje dekana (skenirano)

Zaključci sa sednice Saveta Pravnog fakulteta UUB, održane 20. 07. 2012.

Zaključak 21L

Zaključak 22L

Odluke Saveta PFUUB povodom postupka likvidacije Fakulteta, donete na sednici 20. jula 2012. godine

Odluka 23L

Odluka 24L

Datum poslednje izmene četvrtak, 23 avgust 2012 13:29

 

Rasporedi su podložni izmenama, preporučujemo da ih redovno proveravate.

Seminar će se održati počev od 17. oktobra 2014. godine. Traje tri meseca, sa ukupnim fondom od 187 časova. Nastava će se odvijati petkom od 16.00 i subotom od 9.00 sati. Petkom će se održavati pet, a subotom deset časova, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, Novi Beograd, Goce Delčeva 36.


Predavači su: prof. dr Vesna Rakić – Vodinelić, prof. dr Zoran Ivošević, prof. dr Momčilo Grubač, prof. dr dr h.c. Vladimir Vodinelić, Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, dr Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu, Aleksandar Ivanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu, prof. dr Nebojša Šarkić, prof. dr Zlatko Stefanović, prof. dr Ilija Babić, prof. dr Bogoljub Milosavljević, Mirjana Rašić (sudija Ustavnog suda Srbije u penziji), Ljubomir Popović (sudija Ustavnog suda Srbije u penziji), Miloš Milošević, advokat, prof. dr Slađana Jovanović, prof. dr Dijana Marković - Bajalović, mr Bojan Stanivuk i drugi istaknuti stručnjaci iz oblasti prava.


Sledeći Seminar održaće se počev od februara 2015. godine. Cena Seminara je 45.000 dinara (sa PDV-om), uz mogućnost plaćanja u tri jednake mesečne rate, a plaćanje se vrši na račune Fakulteta: 160 – 322641 -19 i 105-4939-53
Za polaznike kursa za pripremu pravosudnog ispita koji su okončali osnovne četvorogodišnje studije na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu, utvrđuje se naknada za pohađanje kursa u iznosu od 40.000 RSD.
Za polaznike kursa za pripremu pravosudnog ispita koji su upisali ili okončali master ili specijalističke akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu, utvrđuje se naknada za pohađanje kursa u iznosu od 10.000 RSD.

 

Prijavni list

Raspored predavanja

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner

NKEU-LOGO-2014 baner

Pretraga sajta

Aktuelno