PočetnaStudijeMaster prava deteta

Master akademske studije u oblasti prava deteta

Studije organizuju Pravni fakultet Univerziteta Union i Centar za prava deteta u saradnji sa Mrežom evropskih univerziteta koji organizuju master studije u oblasti prava deteta – European Network of Masters in Children's Rights – ENMCR.

Uverenje o akreditaciji

 Kompetencija studenata - ishod učenja

Pravo upisa imaju diplomirani pravnici. Po okončanim studijama se stiče zvanje master pravnik u oblasti prava deteta. Studije se vrednuju sa 60 ESP bodova u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Studije traju1 godinu (dva semestra), a nastav a je prilagođena zaposlenima. Ukupno je 600 sati aktivne nastave.

 

Preuzmite informator (PDF)

Studijski program master akademskih studija u oblasti prava deteta

 

PREDMET

SEMESTAR

BROJ ČASOVA PREDAVANJA I VEŽBI NEDELJNO

ESPB

Obavezni predmeti

Detinjstvo u savremenom društvu

zimski

2+2

8

Metode i tehnike istraživanja detinjstva i prava deteta

zimski

2+2

8

Prava deteta

zimski

3+2

10

Izborni predmeti (biraju se 2)

Maloletničko pravosuđe

letnji

2+2

7

Nasilje nad decom i eksplotacija

letnji

2+1

7

Prava deteta i međunarodno pravo

letnji

2+2

7

Zabrana diskriminacije

letnji

2+1

7

Završni rad

20

Ukupno ESPB

60

Mogućnosti za zaposlenje i oblasti rada za one koji sa uspehom završe master:

  • Pravosuđe, republička i pokrajinska uprava i lokalna samouprava
  • Advokatura
  • Organizacije koje se bave ljudskim pravima, pravima deteta i pružanjem pomoći deci
  • Međunarodne vladine i nevladine organizacije
  • Istraživanja i praksa vezana prava deteta
  • Međunarodna saradnja
  • Fakulteti i instituti
  • Ombudsman i ombudsman za prava deteta
  • Mediji
 

Rasporedi su podložni izmenama, preporučujemo da ih redovno proveravate.

Seminar će se održati počev od 17. oktobra 2014. godine. Traje tri meseca, sa ukupnim fondom od 187 časova. Nastava će se odvijati petkom od 16.00 i subotom od 9.00 sati. Petkom će se održavati pet, a subotom deset časova, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, Novi Beograd, Goce Delčeva 36.


Predavači su: prof. dr Vesna Rakić – Vodinelić, prof. dr Zoran Ivošević, prof. dr Momčilo Grubač, prof. dr dr h.c. Vladimir Vodinelić, Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, dr Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu, Aleksandar Ivanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu, prof. dr Nebojša Šarkić, prof. dr Zlatko Stefanović, prof. dr Ilija Babić, prof. dr Bogoljub Milosavljević, Mirjana Rašić (sudija Ustavnog suda Srbije u penziji), Ljubomir Popović (sudija Ustavnog suda Srbije u penziji), Miloš Milošević, advokat, prof. dr Slađana Jovanović, prof. dr Dijana Marković - Bajalović, mr Bojan Stanivuk i drugi istaknuti stručnjaci iz oblasti prava.


Sledeći Seminar održaće se počev od februara 2015. godine. Cena Seminara je 45.000 dinara (sa PDV-om), uz mogućnost plaćanja u tri jednake mesečne rate, a plaćanje se vrši na račune Fakulteta: 160 – 322641 -19 i 105-4939-53
Za polaznike kursa za pripremu pravosudnog ispita koji su okončali osnovne četvorogodišnje studije na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu, utvrđuje se naknada za pohađanje kursa u iznosu od 40.000 RSD.
Za polaznike kursa za pripremu pravosudnog ispita koji su upisali ili okončali master ili specijalističke akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu, utvrđuje se naknada za pohađanje kursa u iznosu od 10.000 RSD.

 

Prijavni list

Raspored predavanja

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner

NKEU-LOGO-2014 baner