Master akademske studije

Master studije traju jednu školsku godinu – 2 semestra. Po završetku studija stiče se naziv master pravnik, sa označenjem smera. Studije se vrednuju sa 60 ESP bodova u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Uverenje o akreditaciji

Kompetencija studenata - ishod učenja

Svrha ovog studijskog programa je da omogući studentima da se osposobe za profesiju master pravnika, za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća iz oblasti prava, prakse i primene naučnih i doktrinarnih dostignuća, kao i za polaganje pravosudnog ispita.

U okviru jednog studijskog programa diplomskih studija, studenti mogu birati između dva modula – međunarodno privrednopravnog i evropskog prava. Nekoliko predmeta su zajednički za oba modula i oni daju studentima neophodnu teorijsko-metodološku osnovu za pisanje master rada i čvrstu osnovu znanja iz oblasti koje su od ključnog značaja za razumevanje razvoja pravne nauke i prakse u modernom društvu. Moduli su određeni tako da obuhvataju najaktuelnije oblasti prava i zadovolje potrebe za stručnjacima sa jasno profilisanim teorijskim i praktičnim znanjima.

Zajednički predmeti se izučavaju u zimskom semestru, a izborni predmeti sa modula u letnjem, tako da se ostavlja dovoljno vremena za pisanje master rada u toku letnjeg semestra, a studentima je prethodno data teorijska i metodološka osnova za njegovu izradu.

Nastava se sastoji od predavanja i vežbi. Na vežbama se posebna pažnja posvećuje praktičnoj primeni propisa na konkretne slučajeve, u cilju obučavanja studenata i za pravnu analizu i za postupanje u predmetima. U okviru predavanja i vežbi studenti se podstiču da koriste stručnu literaturu, propise i sudsku praksu i Internet baze podataka na stranim jezicima. Ovakav pristup studentima olakšava pisanje master rada, kao i praktičan rad u savremenom višejezičnom društvenom i pravnom okruženju.

Na master studijama se izrađuje i završni – master rad – koji donosi 20 ESPB.

Preuzmite informator

Studijski program master studija

PREDMET

SEMESTAR

BROJ ČASOVA PREDAVANjA I VEŽBI NEDELjNO

ESPB

Zajednički predmeti

Metodologija pravnih i društvenih nauka

zimski

3+1

6

Pisanje pravnih akata i pravno istraživanje

zimski

1+1

4

Pravo lokalne samouprave

zimski

2+0

4

Uporedno ustavno pravo

zimski

3+0

6

Modul: Evropsko pravo

Međunarodno pravo ljudskih prava

letnji

2+0

4

Evropski sud za ljudska prava

letnji

2+1

6

Međunarodne organizacije i institucionalno pravo Evropske unije

letnji

2+1

6

Evropsko krivično zakonodavstvo

letnji

2+0

4

Modul: Međunarodno privrednopravni modul

Privredno pravo EU

letnji

2+0

4

Principi ekonomike i ekonomska metodologija

letnji

2+0

4

Međunarodne organizacije i institucionalno pravo Evropske unije

letnji

2+1

6

Međunarodna prodaja robe

letnji

2+1

6

Master rad

20

Ukupno ESPB

60

 
Poseta studenata Kazneno popravnom zavodu u Požarevcu - Zabeli

 

 zabela1

 

zabela2

 


 

Pravni fakultet Univerziteta Union je domacin evropske runde takmicenja iz Svemirskog prava koje se odrzava od 01.do 05. juna 2015. godine

ECSL European Centre for Space Law

Pravni fakultet Univerziteta UNION ove godine ce od 01. do 05. juna biti domacin jednog od najuglednijih me?unarodnih moot court takmicenja. Rec je o takmicenju studenata u simulaciji suđenja iz oblasti svemirskog prava.Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition je jedno od najprestiznijih svetskih moot court takmicenja koje se vec 22 godine odrzava na cetiri kontinenta sveta (Evropa, Severna Amerika, Afrika i Azija).

Vise informacija o samom takmicenju mozete dobiti na Link

Ekipa studenata naseg fakulteta je po prvi put ucestvovala na ovom renomiranom takmicenju 2014. godine i, uprkos cinjenici da su se takmicili sa daleko iskusnijim kolegama iz Evrope, nasi studenti su se iz Vroclava (Poljska) vratili sa sjajnim rezultatima.

Zbog njihovog velikog interesovanja za ovu oblast prava i velike posvecenosti takmicenju, Evropski centar za svemirsko pravo odlucio je da domacin ovogodisnje evropske runde takmicenja po prvi put bude Srbija i to Pravni fakultet Univerziteta UNION iz Beograda.

Ocekuje se dolazak 18 timova iz cele Evrope kao i me?unarodnih sudija, strucnjaka iz oblasti svemirskog prava koji ce tih pet dana biti gosti naseg grada i ovog fakulteta. Finalne i polufinalne runde ce se odrzati u svecanoj sali Skupstine Republike Srbije. Pobednici evropske runde bice ucesnici svetskog finala koje se u oktobru odrzava u Jerusalimu, Izrael.

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner

NKEU-LOGO-2014 baner