PočetnaStudijeSpecijalističkeObaveštenja za studenteAktuelnoREZULTATI ISPITA PRAVO INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA ODRŽANOG 09.09.2014. GODINE

Specijalističke akademske studije

Specijalističke akademske studije traju jednu školsku godinu – 2 semestra. Po završetku studija stiče se akademski naziv: specijalista akademskih studija sa označenjem smera, a studije se vrednuju sa 60 ESP bodova u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Uverenje o akreditaciji

 Kompetencija studenata - ishod učenja

Svrha ovog studijskog programa je da omogući studentima da se osposobe za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća iz oblasti prava, prakse i primene naučnih i doktrinarnih dostignuća, a naročito za praktičan rad iz oblasti koje su izučavane tokom specijalističkih studija. Fakultet organizuje specijalističke studije u dva modula – javno beležništvo i medicinsko pravo.

Određeni broj predmeta zajednički je za oba modula. Izučavanje ovih predmeta daje studentima neophodnu teorijsko-metodološku osnovu za pisanje specijalističkog rada, kao i čvrstu osnovu znanja iz oblasti ljudskih prava, koja je od izuzetnog značaja u teoriji i praksi modernog prava. Moduli u okviru studijskog programa su određeni tako da omogućavaju usmeravanje u izučavanju dve grupe predmeta za kojima postoji naročito izražena društvena potreba – javno beležništvo i medicinko pravo. U okviru svakog modula ponuđena su po tri predmeta. Studenti su takođe obavezni da tokom studija izrade završni specijalistički rad. Kao i na master studijama, zajednički predmeti se izučavaju u zimskom semestru, a izborni u letnjem, a nastava se sastoji od predavanja i vežbi.

Preuzmite informator

Studijski program specijalističkih akademskih studija

 

PREDMET

SEMESTAR

BROJ ČASOVA PREDAVANjA I VEŽBI NEDELjNO

ESPB

Zajednički predmeti

Metodologija pravnih i društvenih nauka

zimski

2+1

6

Pisanje pravnih akata i pravno istraživanje

zimski

1+1

4

Ljudska prava

zimski

2+1

7

Javno beležništvo

Javno beležničko pravo

letnji

2+2

7

Javno beležničko pravo i vanparnični postupak

letnji

2+2

7

Javno beležničko pravo i izvršni postupak

letnji

2+2

7

Medicinsko pravo

Osnovi medicinskog prava

letnji

2+2

7

Pravo i etika u biomedicini

letnji

2+2

7

Prava pacijenta

letnji

2+2

7

Specijalistički rad

22

Ukupno ESPB

60

 

Rasporedi su podložni izmenama, preporučujemo da ih redovno proveravate.

Seminar će se održati počev od 17. oktobra 2014. godine. Traje tri meseca, sa ukupnim fondom od 187 časova. Nastava će se odvijati petkom od 16.00 i subotom od 9.00 sati. Petkom će se održavati pet, a subotom deset časova, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, Novi Beograd, Goce Delčeva 36.


Predavači su: prof. dr Vesna Rakić – Vodinelić, prof. dr Zoran Ivošević, prof. dr Momčilo Grubač, prof. dr dr h.c. Vladimir Vodinelić, Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, dr Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu, Aleksandar Ivanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu, prof. dr Nebojša Šarkić, prof. dr Zlatko Stefanović, prof. dr Ilija Babić, prof. dr Bogoljub Milosavljević, Mirjana Rašić (sudija Ustavnog suda Srbije u penziji), Ljubomir Popović (sudija Ustavnog suda Srbije u penziji), Miloš Milošević, advokat, prof. dr Slađana Jovanović, prof. dr Dijana Marković - Bajalović, mr Bojan Stanivuk i drugi istaknuti stručnjaci iz oblasti prava.


Sledeći Seminar održaće se počev od februara 2015. godine. Cena Seminara je 45.000 dinara (sa PDV-om), uz mogućnost plaćanja u tri jednake mesečne rate, a plaćanje se vrši na račune Fakulteta: 160 – 322641 -19 i 105-4939-53
Za polaznike kursa za pripremu pravosudnog ispita koji su okončali osnovne četvorogodišnje studije na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu, utvrđuje se naknada za pohađanje kursa u iznosu od 40.000 RSD.
Za polaznike kursa za pripremu pravosudnog ispita koji su upisali ili okončali master ili specijalističke akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu, utvrđuje se naknada za pohađanje kursa u iznosu od 10.000 RSD.

 

Prijavni list

Raspored predavanja

Paragraf baner

Baner E glasnik

is-banner1

SPSK baner

NKEU-LOGO-2014 baner

Pretraga sajta

Aktuelno